лизингов брокер

Водещите лизингови компании в България 2020

Много бъдещи лизингополучатели се интересуват от големината и устойчивостта на лизинговите компании преди да встъпят в делови отношения с тях. Същевременно такава обобщена класация публично не съществува. Опосредстван начин да бъдат класирани водещите лизинговите компании в България предоставя Търговският регистър (със всички негови ограничения и забава на публикациите от година-две).

Методология

Последните налични данни, които са публикувани в Търговския регистър са от финансовите отчети за 2018 година. Съответно можем да сравним лизинговите компании по размерът и динамиката на техните активи. Преобладаващата част от активите на едно лизингово дружество е съставена от неговия лизингов портфейл. Логиката тук е, че ако активите са големи и нарастват бързо, то лизинговата услуга на дадената компания е добра и е търсена. Също така може да ги сравним и по тяхната печалба. Макар последната да не е абсолютно мерило, печалбата на дадена лизингова компания все пак дава някаква индикация за устойчивостта на дадената лизингова компания и нейната конкурентоспособност.

Тъй като забавата на публикуване на финансовите отчети в Търговския Регистър е  около 1-2 години, за да не загубим изцяло връзка с 2020 година и настъпилите сливани, продажби и поглъщания, все пак разглеждаме лизинговите компании или лизингови групи от две и повече лизингови компании, така както са регистрирани в средата на 2020 година.

Класация на водещите лизингови компании в България

Ето нагледно класацията на водещите 10 лизингови компании в България.

Водещите лизингови компании в България 2020

В действителност това са и всички лизингови компании и лизингови групи в страната, които имат активи надхвърлящи BGN 100 милиона. Тези водещи 10 лизингови компании и групи държат 80% от целия лизингов портфейл в България.

Още от пръв поглед графиката очертава интересна тенденция: водещите лизингови компании в България са разделени точно поравно – 5 общи лизингови компании и 5 каптивни лизингови дружества. И докато портфейла на общите лизингови компании е три пъти по-голям от този на каптивите (надхвърлящ BGN 3 милиарда), то динамиката на нарастване на портфейла определено е в полза на каптивните лизингови компании, чийто портфейли нарастват средно с 24% на годишна база, а в случая с Волво Файненшъл Сървисис достигат до забележителните 44% годишен ръст.

Водещите 5 лизингови компании са част от голяма международна финансова група и притежават 57% от общите активи на лизингови компании в България.

Анализът на данните показва, че лизинговият пазар в България има нов лидер и това е лизинговата група ДСК – ОТП Лизинг. Лизинговата група застава начело на класацията след сливането на банките-майки (ДСК Банк и Соже Експресбанк) и последвалото сливане на дъщерните лизингови дружества, което приключи в началото на 2020. Дъщерната лизинговата група ДСК е доста разширена и включва освен двете общи лизингови компании (ДСК Лизинг и ОТП Лизинг), така и няколко специализирани дружества за лизинг на употребявани автомобили, за оперативен лизинг и т.н. Сборните активи на лизинговата група ДСК надхвърлят BGN 1 милиард и са с цели BGN 100 милиона повече от втория в класацията. Освен с най-много активи, консолидираните отчети на ДСК Лизинг Груп показват и най-голяма печалба в сектора за 2018 година, която надхвърля BGN 20 милиона, както и изключително бързото нарастване на активите от почти 20% на годишна база. Дружество с най-голям принос за водещото място на групата е ОТП Лизинг (бившето СожеЛийз България), което е приблизително три пъти по-голямо, по-печелившо и по-бързо развиващо се от ДСК Лизинг.

класация на лизинговите компании в България

Второ по големина лизингово дружество е бившето първо – Уникредит Лизинг. Дружеството отново принадлежи на банкова група – Уникредит Груп и неговата банка-майка също оглавява класациите на банките в България. Макар също резултат от множество сливания и придобивания, днес Уникредит лизинг няма други дъшерни лизингови дружества, а само един застрахователен брокер (както и повечето от водещите лизингови компании). Активите на Уникредит лизинг достигат почти BGN 900 милиона, а печалбата за 2018 година надхвърля BGN 10 милиона. Нарастването на активите на годишна база е относително скромно от едва 3,36%. Основната специализация на дружеството е отдаване на машини и транспортни средства на финансов лизинг.

Сборът от активите на следващите 3 лизингови компании: ОББ Интерлийз, Райфайзен лизинг и Дойче лизинг са приблизително равни на активите на лизинговата група на лидера – ДСК.

Каптивни лизингови дружества

Следващите 5 лизингови компании са каптивни авто-лизингови дружества, т.е. обслужват приоритетно или изключително нуждите на един или няколко автомобилни дилъра.

топ лизингодатели

Водещо каптивно лизингово дружество и шесто в общата класация е Порше Лизинг България с активи малко над BGN 200 милиона и бърз ръст от 21% на годишна база. Порше Лизинг обслужва дилърите на Порше, Ауди и VW.

Втори в класацията на каптивните дружества и седми в общата класация е София Лизинг с активи от BGN 168 милиона и относително скромен годишен ръст от 2,5%. Дружеството е създадено в подкрепа на дилърът на марката Пежо в България.

Трети в класацията на каптивните дружества и осми в общата класация е Евролийз Груп с консолидирани активи надхвърлящи BGN 137 и отбелязващи ръст от близо 20%. Евролийз Груп е лизинговата група в по-голям холдинг – Еврохолд. В групата са включени няколко лизингови дружества с различна насоченост – лизинг на нови автомобили, лизинг на употребявани автомобили, рент-а-кар и оперативен лизинг и т.н. Евролийз Груп може да се причисли към каптивните лизингови дружества, защото усилията им основно са насочени към обслужване на посестримите автомобилни дилъри на Еврохолд, които са представители на широка гама от автомобилни производители – Опел, Мазда, Фиат, Рено, Нисан и много други.

Последните две лизингови компании във водещите десет са отново каптивни, но този път на производители на тежки МПС. Това са Скания Файненс и ВФС (Волво Файненшъл Сървисис). Те управляват активи от съответно BGN 133 и 120 милиона и отбелязват най-бързият ръст сред водещите лизингови дружества от съответно 33% и 44%. Самите имена на лизинговите дружества са красноречиви за тяхната основна насока на бизнес – лизинговане на съответните марки тежки МПС.

Останалите по-малки лизингови дружества са отново разделени между общи лизингови дружества и каптивни компании, като този път активите на каптивните компании преобладават. Освен дружествата, които са специализирани във финансов лизинг трябва да се отлежи и едно, което е изцяло насочено към оперативен лизинг и управление на автопарк – АЛД Аутомотив, които управляват активи от BGN 88 милиона и така се класират на 12-то място в общата класация.

Научете още за всички лизингови компании в България и посетете техните сайтове.