лизингов брокер

Лизингът по света

Лизингът по света

Както вече знаем от „История на лизинга“ – това е една древна финансова услуга, която днес е разпространена по целия свят. Информацията за развитието на лизинга по света и изучаването на различни локални добри практики ще ни даде знание за това как ще се развива лизингът в бъдеще в развитите и не толкова развити пазари.

Ние събираме данни за големината на различните лизингови пазари, но тук ще се опитаме да осигурим и малко информация за спецификите на всеки един от тях … или поне на водещите такива.

Водещите лизингови пазари

Новият бизнес на световния лизингов пазар през 2015 година бе малко над 1 трилион долара. През 2016 той нарасна с 9,40% и достигна 1,1 трилиона долара. Ето и страните допринесли най-много за този гигантски пазар:

Лизингът по света

САЩ

Водещ пазар от дълги години насам е този в САЩ. Новият бизнес през 2016 година достигна USD 383.9 милиарда, като ръста се забавя леко до 2,54% на годишна база.

Китай

Следващ по големина лизингов пазар е този на Китай, който отбелязва забележителен ръст през последните години, като само за 2016 година нарастването на новия бизнес в Китай е с 61,90%, достигайки USD 206 милиарда. Лизингът вече се разглежда като важен финансов инструмент в Китай.

Великобритания

Великобритания заема третото място в световната класация за нов лизингов бизнес, който през 2016 година достига USD 81.77 милиарда, отбелязвайки цели 8,98% ръст от предишната година, въпреки царящата несигурност около БРЕКЗИТ.

Като водещ европейски пазар и пазар с развити данъчни традиции, лизинговивият пазар във Великобритания е брандирал с отделно име почти всяка вариация на лизинговите сделки. Ето няколко примера и техните български аналози: „Договорното наемане“ или “Contract Hire” на практика е оперативен лизинг на автомобил от корпоративни клиенти. Негов аналог е „Лично договорно наемане“ или “Personal Contract Hire” или PCH, където лизингополучателят е физическо лице. Ако лизингополучателите предпочитат да имат възможност за закупуване на автомобила в края на лизинговия период, услугата ще се нарича „Договорна покупка“ или “Contract Purchase”. Стандартните лизингови срокове са между 18 и 48 месеца, като преобладават 36 месеца. Този вид договори наподобяват на „Лизингов договор за финансов лизинг с отворен края“ в България. „Лизинговият договор за финансов лизинг със затворен край“ също има свое специфично име – „Наемна покупка“ или “Hire Purchase” или НР. На острова се предлага и финансов лизинг, успоредно с различните видове изброени до сега. Особеност при него, за разлика от Hire Purchase, e че данъчните облекчения /capital allowances/ се ползват от лизингодателя, докато при Hire Purchase – от лизингополучателя.

Основната асоциация, която осигурява данни за лизинговият пазар във Великобритания е Finance and Leasing Association /FLA/, която обхваща около 95% от лизинговия пазар.

Германия

Германия заема четвъртото място в глобалната класация за нов лизингов бизнес през 2016 година. Ръстът на Германия през 2016 година е от 3,42% в сравнение с предишната година, като новия бизнес в страната достига USD 64.3 милиарда. Германският е един от най-зрелите лизингови пазари в света със 74% от него доминиран от лизинг на леки и тежки автомобили.

Япония

Новият лизингов бизнес в Япония се забавя през 2016 година с 1,30%, но остава вторият по големина в Азия след китайския пазар

Европа

Шести в света в класацията на нов лизингов бизнес е Франция с USD 38.9 милиарда и ръст от 11,23% на годишна база.

Девата се класира Италия с нов бизнес от USD 25.3 милиарда.

Десета се класира Швеция с нов бизнес от USD 20.1 милиарда.

Общо на Европа се пада 31.5% от новия лизингов бизнес в света. Европейският пазар е доминиран от Великобритания и Германия, които заедно са отговорни за 42% от общо-европейския нов бизнес или 13% от световния такъв.

Наличните данни за лизинга в Европа са най-достъпни и точни от всички останали континенти. Грижа за това има Leaseurope – асоциацията, в която членуват почти всички национални лизингови асоциации на континента.

Азия

Азия е третия континент по големина на новия лизингов бизнес в света с дял от 26,40% и впечатляваш ръст от близо 30% през 2016 година.

Третият по големина азиатски пазар, и 13-ти в света, е Корея с нов бизнес от USD 10.8 милиарда.

Австралия

Австралийският лизингов пазар е зрял и както винаги – специфичен. Продуктите “chattel mortgage” и “novated lease” са популярни в Австралия. Новият бизнес в Австралия достигна USD 28.44 милиарда. Заедно с Нова Зеландия те са отговорни за 2,6% от световния лизингов нов бизнес.

Латинска Америка

Новият лизингов бизнес в Латинска Америка се сви с 6,8% през 2016 година. Латинска Америка е отговорна за 1,2% от световния лизингов пазар. Водещи национални пазари в региона са Колумбия, Перу, Аржентина, Бразилия и Чили.

Африка

Това е континента с най-слабо развита лизингова индустрия. Има информация от едва четири държави за новия бизнес – Южна Африка, Нигерия, Мароко и Египет. Общият обем нов бизнес през 2016 година е USD 5.4 милиарда, което представлява 0,5% от световния лизингов пазар.

България

България е на 41-во място в класацията за нов лизингов бизнес през 2016 година с USD 0.94 милиарда и малко над 9% ръст на годишна база.