лизингов брокер

Лизингова централа

+ Кратък текст и бутон за влизане, който доставчика ще може да вгражда в своя сайт
+ Бутонът води към онлайн инструмент, който при въвеждане на парола от доставчика, дава брандиран достъп до онлайн лизингов калкулатор /виж по-долу/ и лизингови оферти – „пазарната“ и всички приложими, с които имаме договор
+ Лизинговата централа има рекламни места за лизингодателите, които осигуряват онлайн оферти /платено/