лизингов брокер

Програма за инвентарен лизинг

Предлагане на лизингово финансиране на инвентара на търговеца, обвързано с бъдещи продажби на лизинг на същото