лизингов брокер
Leasing problems

Лизингови проблеми:

Българският лизингов пазар е относително млад. Ще разкажем подробно за него в „История на лизинга“. През последните 20 години той претърпя бурно развитие и сериозни разтърсвания. През цялото това време се трупаше местна лизингова практика, създаваше се законодателната рамка, възникваха лизингови дружества и имаше все повече лизингополучатели. Въпреки това все още има няколко проблема, свързани с лизинга в България. Ще ги наречем „лизингови проблеми“:

  1. Ограничена лизингова информация

Накратко: в България има недостиг на онлайн лизингова информация с практическа насоченост.

Информацията за лизинга в България е ограничена. Действително през последните петнадесетина години са написани няколко книги на темата. Всички те, обаче са силно профилирани, т.е. разглеждат или правни аспекти, или начин на осчетоводяване. Липсват практически лизингови съвети /например „как да изчислим лизинговата лихва с калкулатор“/, липсва интересна лизингова информация /например „историята на лизинга“/, липсват обяснени различни световни лизингови практики, които може един ден да дойдат и в България /например „новационен лизинг“/. Най-много липсва онлайн съдържание с лизингова насоченост, а напоследък това е и най-често използваната медия за събиране, търсене и ползване на информация и референции.

Вярно е, че лесно може да намерим различни лизингови сайтове и портали на чужди езици, но както това предполага – те третират практики и теория, която е специфична за различни от България държави: например договорите за hire-purchase във Великобритания, лизинговият фактор в САЩ, новационния лизинг в Австралия и т.н. Когато говорим за „липсата на лизингова информация“ трябва да уточним, че става дума за България и информация за българския лизингов пазар и българската лизингова практика.

Липсата на достатъчно информация за лизинга в България е неоспорим факт. Напълно възможно е и това да е причината за относително слабото проникване на лизинга в икономиката на страната (ще анализираме това в секцията „Лизингови пазари”).

Успоредно с това лизинговият портфейл (сборът от остатъчните плащания по всички лизингови договори) в България не е и съвсем малък – около 4 милиарда лева (по данни на БНБ през 2017 година). Това означава, че около 80.000 физически лица и фирми ползват лизинговата услуга (допусната е средна стойност на един лизингов договор от BGN 50.000).

Ограничената, или по-точно казано липсващата лизингова информация, пречат на любопитните лизингополучатели да извлекат максимална стойност от лизинговата сделка.

 

  1. Лизинговите компании като основен източник на информация

Накратко: единственият източник на лизингова информация онлайн са Лизинговите компании.

За да бъдем справедливи, когато казваме „липса на онлайн информация за българския лизингов пазар“, нямаме предвид пълно отсъствие на такава. Вярно е, че някои лизингови компании полагат усилия за разясняване на различните лизингови термини, практики и продукти. Като отдаваме дължимото уважение на техните усилия, не може да не отбележим, че каквато и информация да споделят онлайн, лизингодателите ще бъдат винаги преднамерени – техните услуги ще са най-добрите, най-евтините (често безлихвени), най-бързите и т.н. Никой не може да ги упрекне, че „си хвалят стоката“. Като проблем, обаче се очертава намирането на непреднамерена информация за лизинга и откровени лизингови съвети от експерти.

Естествено, някой може да опонира, нали в Лизинговите компании бихме могли да получим необходимата информация?! И „да” и не”. Първо, лизинговата услуга може да пасне или не към специфичните особености на всеки бюджет, ДДС политика, данъчно планиране и т.н. За съжаление лизингодателите рядко се задълбочават в това, кой вид лизинг или кой погасителен план е най-подходящ за лизингополучателя. Замислете се, дали някой лизингодател ще Ви насочи към друг негов конкурент, просто защото там предлагат по-подходяща (например погасителен план със сезонни вноски) или по-изгодна услуга за дадените нужди. Как иначе – все пак тяхна задача е да продават своята услуга.

Горното подсеща и за друго – достъпът до лизинговата услуга и информация за нея. Лизинговите компании дистрибутират своите услуги най-често директно или чрез доставчиците на лизингови активи. Това означава, че ако искате да финансирате чрез лизинг покупката на новата си Тойота, от ТМ Ауто ще получите оферта на лизингодателя, с който те работят в дадения момент и той ще е само един. Това не е лошо, но може би някой друг лизингодател да предлага по-изгодни условия за вашия конкретен случай. За съжаление единствената опция пред потенциалния лизингополучател е да „обиколи” всичките 100+ лизингови компании в страната, да поиска оферта от всеки, да помоли за съвет и да сравни полученото. Дори и да разполага с необходимото време, потенциалният лизингополучател ще има нужда от известни знания, за да може да сравни различните формати на оферти, които ще получи.

Ние ще работим за преодоляване на този лизингов проблем.

  1. Трудно сравнение на лизингови оферти

Накратко: „трудно“ може да получим няколко лизингови оферти за един и същ лизингов актив, а и самото сравнение на получени лизингови оферти изисква познания, които не са достъпни онлайн.

Лизингът се използва за придобиване на дълготрайни активи. Когато избираме самите активи, обикновено предприемаме сериозно пазарно проучване. Напоследък това можем да направим и онлайн – може да намерим конкурентни оферти за стойността на търсения актив, цената на различни негови компоненти, условията на доставка, гаранционни условия и т.н. Може да проучим неговата цена на различни пазари, различни доставчици от и вън от България.

Звучи разумно да можем да направим същото и по отношение на лизинговата услуга, ако сме решили да придобием дълготрайния актив на лизинг.

Лизингова оферта може да получим от „мястото на продажба“ /point of sale/ – например от дилъра на автомобили, който продава нашия избран нов автомобил. Всеки обикновено има установени делови отношения с някой лизингодател. Естествено можем да получим и лизингова оферта на място от всяка лизингова компания, след като отговорим на няколко основни въпроса. Някои от Лизинговите компании имат и онлайн калкулатори, които изчисляват основните параметри на лизинговата оферта … и премълчават други.

Нека допуснем, че потенциалният лизингополучател е имал доста свободно време и е събрал 5 лизингови оферти за един и същ лизингов актив – например автомобил, т.е. посетил е физически няколко лизингови компании. Всяка оферта ще има някакви особености и специфичен вид. Всяка ще бъде в различен формат, с различно ниво на подробност, с различни такси, остатъчни стойности, специфични условия, допълнителни услуги или липса на такива и т.н. Възможно е дори сравнението им да е невъзможно поради разлика в използвания вид на лизинга.

Убедени сме, че сред нашите читатели има компетентни хора с много свободно време, които могат да съберат няколко лизингови оферти и лесно да „открият разликите“ между тях и да изберат най-добрата за тях. За масовият потенциален лизингополучател обаче, сравнението на лизинговите оферти и подбора на най-добрата за него или нея не е лесен процес.

Без сравнение на оферти, които да са напълно ясни за всеки потенциален лизингополучател и да пасват максимално на нейните нужди, като заобикалят всички „опасни клаузи” трудно ще може да се възползваме от предимствата, които дава лизинга.

Същевременно няма никаква причина това да е така, особено при съвременното ниво на развитие на технологиите.

Отново имаме решение и на този лизингов проблем. Наша Мисия е да го решим.

  1. Дълъг анализ на кредитоспособността

Лизингът е форма на кредитиране на лизингополучателя от лизингодателя. Съответно лизингодателят анализира кредитоспособността на потенциалния лизингополучател. За тази цел той изисква различни документи /виж секцията „Лизингова практика“/ от лизингополучателя, прави проверки в различни регистри /НОИ, ЦКР, ЦРОЗ и др./ и извършва самия анализ. Когато лизинговият обект е на стойност няколко милиона, е разумно срокът на анализа да отнеме седмица или десетина дни. Същевременно анализът и за придобиване на лизинг на нов автомобил понастоящем /2017/ при почти всички лизингови компании в България също отнема толкова време.

През времето на анализа на кредитоспособността потенциалният лизингополучател чака и евентуално осигурява допълнителни документи. Освен продължителността на кредитния анализ проблем е и отрицателният изход от същия, за който потенциалният лизингополучател научава едва след десетина дни. Съответно последният трябва да отиде при втора лизингова компания и да започне процеса отначало. Може да се каже, че така се губи доста време на потенциалните лизингополучатели.

Този продължителен процес е силно фрустриращ за потенциалните лизингополучатели и често ги принуждава да бързат при подписването на лизинговата документация след трудното одобрение, като по този начин пропускат да обърнат внимание на важни за тях условия на договора и съпътстващите документи.

Със сигурност този процес, или поне отрицателният отговор, могат да бъдат силно скъсени с цел пестене на време на потенциалния лизингополучател, особено що се касае за по-ниско стойностни лизинги и по-ликвидни активи.

  1. Липса на онлайн лизинг

Напоследък може да направим почти всичко онлайн. Имаме възможност да си закупим билети за самолет, да направим резервации за настаняване в държави разположени на хиляди километри от нас, застрахователните услуги правят първите си стъпки онлайн, обявяваме и плащаме своите данъци онлайн, регистрираме фирми онлайн, може да закупим почти всичко, може дори да банкираме онлайн.

Като че ли единственото нещо, което не може да направим онлайн е да получим лизинг. Тук „лизинговият проблем“ не е само български. В средата на 2017 година CB Insigts публикува проучване на водещите 250 финтех фирми /иновационни дружества, които прилагат последните технологии във финансовия сектор/ в света:

Сред огромното многообразие на финансови услуги, които са обект на технологично обновление /като голяма част от обновлението се състои в осигуряване на онлайн възможност за услугата/ от финтех компаниите, се забелязва пълното отсъствие на лизинговата индустрия.

Няма реална причина това да е така и ние ще работим усилено, за да осигурим все повече онлайн лизингови услуги за нашите клиенти.

*   *   *