лизингов брокер
leasing solutions

Настоящият сайт се поддържа от Аддвенчър Сървисис. Дружеството е български лизингов брокер, регистрирано през 2008 година. Нашата функция на пазара е да:

  • съдействаме на всеки потенциален лизингополучател да намери най-подходящия за него лизингодател;
  • да съдействаме на лизингодателите да намерят най-търсените от тях клиенти и лизингови активи;
  • да съдействаме на доставчиците да осигурят лесно и удобно лизингово финансиране за продаваните от тях активи.

За да може всичко това да се случи и лизингополучателите да вземат информирани решения, ние сме убедени, че всеки потенциален лизингополучател трябва да има бърз и лесен достъп до информация за всички нюанси на лизинговата услуга. Затова ние работим за преодоляването на описаните „лизингови проблеми“, като се стремим да осигурим следните „лизингови решения“:

Основната информация за лизинга онлайн

С този сайт ние си поставяме за цел да предоставим цялата възможна информация за лизинга и неговото практическо приложение в България. Иначе казано „Всичко за лизинга“. Достъпът ще е безплатен и онлайн, така че всеки заинтересован да има възможност лесно и бързо да намери необходимата информация.

Започваме с „Основите на лизинга“. Тук описваме предимствата на лизинга, за да могат лизингополучателите да разберат какви ползи могат да извлекат от лизинговата услуга. След това описваме видовете лизинг. Това е важно, за да знаят лизингополучателите какво да търсят. Правим преглед на историята на лизинга. Тя е толкова интересна, колкото и полезна. Обясняваме какво представляват и как работят лизинговите лихви и лизинговите пазари. Лизингът може да е много полезен за лизингополучателите, но също така крие и някои рискове и опасности. Ние се опитваме да предупредим за тях. И не на последно място – разглеждаме най-добрите примери от лизинга по света.

Информация за лизинговата практика в България

Не всички са запознати с отделните стъпки на лизинговата практика в България. Същевременно това е важно, за да няма излишни очаквания от потенциалните лизингополучатели. Затова сме се постарали да обобщим лизинговата практика в страната, кой какво кога и за колко време приблизително прави в подготовката и изпълнението на всяка лизингова транзакция:

·         Избор на лизингов актив
·         Оферти
·         Решение за лизингово финансиране
·         Избор на лизингодател
·         Анализ на кредитоспособността
·         Допълнителни обезпечения
·         Сключване и първоначални плащания
·         Покупка и предаване
·         Обслужване
·         Проблеми при плащанията
·         Приключване на лизинговия договор
·         Често задавани въпроси

Генериране на лизингови оферти онлайн

Лизингова оферта ни е необходима, дори преди да вземем решение за ползване на лизинговата услуга. Базирано на нея, потенциалният лизингополучател може да вземе информирано решение за ползването на лизинг изобщо, за подходящия вид лизинг, за желания от нея срок, за подходящата встъпителна вноска, остатъчна стойност и всичко останало.

Времето е може би най-ценния ресурс. Не е необходимо да се губи време, за да се получи лизингова оферта. Също така е важно лизинговата оферта да може лесно да се променя от потенциалния лизингополучател, като се моделират различните нейни параметри. Така тя ще може да калибрира всеки аспект на търсения лизинг, като го съобразява със своите финансови възможности, нужди и желания.

За радост, технологичното развитие ни дава възможност за изпълнение на тази задача. Остава един важен въпрос: кои условия да се използват за генерирането на онлайн лизингова оферта? Все пак лизингодателите в България са много.

Решението, което използваме е следното:

  • На първо място даваме възможност на самите лизингови компании да предоставят сами своите онлайн лизингови котировки или оферти. Полезното тук, е че сме събрали на едно място всички лизингови калкулатори на целия български пазар.
  • Не винаги лизинговите компании имат онлайн калкулатори. Затова ние сме разработили универсален лизингов калкулатор. Ние предоставяме на потенциалните лизингополучатели възможност за генериране и калибриране на лизингова котировка, която се базира на преобладаващите пазарни нива в България във всеки един момент. Това е т.н. „пазарна лизингова котировка“. Лизинговата котировка съдържа всички най-важни лизингови параметри и помага на лизингополучателите бързо да преценят какво точно търсят и могат да си позволят.
  • След като е намерена подходящата лизингова котировка, ние предлагаме възможност за генериране на онлайн лизингови оферти. Тук вече са включени абсолютно всички компоненти на бъдещата лизингова сделка, включително и примерен погасителен план.

Непредубеден съвет от лизингов професионалист

Ако потенциалният лизингополучател има въпрос или нужда от консултация, но предпочита да не пита някой лизингодател, поради конфликта на интереси, който е явен, ние сме насреща. Ние сме наравно отдалечени от всички лизингодатели, макар да работим активно с тях. От друга страна, наша задача е да намерим най-подходящата лизингова услуга за всеки потенциален лизингополучател.

Няма да е пресилено, ако кажем, че това са „две галактики“. Всеки лизингополучател има различни желания и нужди, които са специфични само на него – различен паричен поток, различно желание за собственост, различно отношение към остатъчната стойност, различно данъчно планиране и т.н. лизинговите компании, макар на пръв поглед еднакви, също са много различни – различават се по търсените клиенти, по желания вид лизинг, по желания срок на лизинговите сделки, по желания актив, който е обект на лизинга, по предлаганите продукти и съпътстващи услуги и т.н.

Ние познаваме отлично всички лизингодатели на българския пазар. Аддвенчър Сървисис работи заедно с потенциалния лизингополучател, за да намери оптималната за него лизингова услуга при най-подходящия лизингодател за него.

За лизингополучателите, които искат да се възползват от нашия конкретен съвет, ние предлагаме нашите брокерски и консултантски услуги.

Анализ на кредитоспособността онлайн

Лизингът е форма на кредитиране за покупка или ползване на определен дълготраен материален актив. Съответно лизингодателите трябва да анализират кредитоспособността на потенциалните лизингополучатели преди да се съгласят да отпуснат лизинга. В момента това отнема между седем и десет дни, а при отказ от първия лизингодател, процесът започва отначало.

Ние вярваме, че поне отказът може да отнема много по-малко време. Например няколко секунди. Скоринг системата, която предлагаме, прилага най-често използваните методи за анализ на кредитоспособността от българските лизингови компании. Целта ни основно е да скъсим времето, което е нужно за кредитен анализ и да осветим слаби страни на потенциалния лизингополучател /ако има такива/ с цел корекция още в началните стадии на апликация за лизинг.

Онлайн лизинг

Напълно сме убедени, че лизингът, подобно на всяка друга услуга, трябва да има възможност да се предоставя бързо, лесно и онлайн. Вярваме, че времето на лизингополучателите е ценен ресурс, а онлайн услугите са щадящи именно към времето. Убедени сме, че онлайн лизингът е бъдещето на тази финансова услуга.

Ние го развиваме от 2008 година.

*   *   *