лизингов брокер

ЛИЗИНГОВА ПРАКТИКА

The_leasing_process

„Само защото процесът е болезнен не означава, че резултатите няма да са красиви“ неизвестен автор, публикувано от www.livelifehappy.com.

Убедени сме, че ако познаваме лизинговия процес, или както е по-популярно да се каже – лизингова практика, ако знаем какво да очакваме, кой, какво и кога се очаква да направи, кое след кое следва и приблизително колко време ще продължи, „процесът“ няма да е толкова „болезнен“ и резултатите ще са действително „красиви“.

Съвсем ясно е, че лизинговата пректика в различните държави по света варира съществено. Верни на мисята на нашия сайт отново фокусираме върху лизинговия пазар в България. Факт е, че лизинговата практика дори само в нашата държава е многообразна и често се различава от лизингодател до лизингодател. Разликите, обаче основно се дължат на специфичния фокус на всяка отделна лизингова компания, вида на лизинговия актив или размера на лизинговата сделка. Разликите, обаче не са големи и няма да попречат да обобщим стъпките на лизинговата практика. Наблягаме на думата „практика”, т.е. често срещан лизингов процес в ежедневието.

Напълно е възможно при някои видове лизинг стъпките или сроковете на отделни стъпки в лизинговия процес да се отклоняват, поради спецификата на сделката. В масовият случай обаче лизинговата практика в България тази, която е описана тук: