лизингов брокер

Покупка на лизингов актив и неговото предаване

покупка на лизингов актив

Стъпка 8 – Покупка на лизинговия актив и неговото предаване

Тази стъпка е от задълженията на лизингодателя. Всъщност, това е може би най-важното му задължение.

Покупка След като лизингодателят получи първоначалното плащане, той започва процедурата по покупка на лизинговия актив от избрания доставчик. Продължителността на този етап от лизинговата практика зависи много от лизинговия актив. При едни активи /например нов автомобил/ обикновено покупката е доста лесна и бърза. При други /например специализирано индустриално оборудване/ покупката започва с поръчка за изработване на актива и този етап може да продължи с месеци.

В резултат на покупката, лизингодателят става собственик на лизинговия актив, който впоследствие отдава за ползване от лизингополучателя.

Формално, след като лизинговия актив е наличен за получаване от доставчика, следват два етапа на приемо-предаване. Първият е предаване на актива от доставчика и приемането му от собственика-лизингодател, а вторият е предаването на актива от лизингодателя на лизингополучателя. Процесът на приемо-предаване е важен, защото при неговото изпълнение страната, която приема актива прави пълен оглед за окомплектованост, дефекти и съответствие със спецификациите. Възможно е двете приемо-предавания да бъдат обединени в едно, където доставчикът предава актива директно на лизингополучателя.

При приемо-предаването се подписва „приемо-предавателен протокол“, който удостоверява извършването на това действие, както и коментари или забележки, които са направени при приемането и евентуално подлежат на отстраняване. Важно за лизингополучателя е да провери внимателно лизинговия актив, преди да подпише протоколът за неговот приемане. В случай на констатирани нередности или липси, напълно е възможно те да бъдат описани в приемо-предавателния протокол, за последваща окомплектовка или ремонт.

покупка на лизингов актив - приемо предавателен протокол

Стъпката Покупка на лизинговия актив, в зависимост от вида на актива, може да предполага и регистрационен режим. След покупката на лизинговия актив, лизингодателят предприема всички необходими действия по регистрацията на актива.
В най-стандартните случаи, тези при покупка на автомобил, регистрацията се извършва в КАТ, където се получават регистрационните талони и номерата на автомобила. Малко по-усложнена е покупката на употребяван автомобил, която предполага изповядване на сделката пред нотариус. Още по-сложна е сделката по покупка на недвижим имот, където са необходими редица документи и отново намесата на нотариуд. При някои видове оборудване, е възмжоно да има много по-сложни регистрационни режими, при които ще е необходимо да се намеси и лизингополучателя, например тежки МПС за международен транспорт, специализирани МПС или оборудване, медицинско ренгеново оборудване и др.

След получаване на лизинговия актив от лизингополучателя, първоначалните етапи на лизинговия договор вече са приключени и се преминава към „обслужването“ му от лизингополучателя.

*   *   *

Научете още за лизинговата практика.

Прочетете лизинговото законодателство.