лизингов брокер

Лизинговият портфейл в България 2019

Лизинговият портфейл в България 2019 - основни показателиЛизинговият портфейл в България 2019 отбелязва поредна година на нарастване от 2015 насам. През 2019 нарастването е от BGN 255 милиона или 6,31% на годишна база, като общите вземания по лизингови договори (лизинговия портфейл) се задържат трайно над BGN 4 милиарда и достигат BGN 4.293 милиарда. Това ниво все още изостава от рекордните BGN 5.8 милиарда от 2008 година, но самото нарастване е обнадеждаващо.

Лизингов портфейл в България

 

Увеличаването на лизинговия портфейл продължава от първото тримесечие на 2016 година, или вече тринадесето поредно тримесечие. Същевременно темпа на нарастване на лизинговия портфейл в България леко се забавя през 2019 година на годишна база.

Лизинговият портфейл от финансов лизинг продължава да доминира, като заема 94,92% от общия лизингов портфейл. Лизинговият портфейл от оперативен лизинг едва надхвърля 5% от общите лизингови вземания.

Ръстът на лизинговия портфейл в България през 2019 се дължи изключително на нарастването на портфейла от финансов лизинг (ръст от BGN 262 милиона или 6,89%), за сметка на свиващия се портфейл от оперативен лизинг (спад от BGN 7,7 милиона или 3,42%).

Динамика на лизинговия портфейл в България

Динамиката на стоковите сегменти на лизинговия портфейл от финансов лизинг също е силно разнопосочна. Второстепенните сегменти „Компютри“, „Недвижими имоти“ и  „Други“ отбелязват двуцифрен спад, като при сегмента на „Недвижимите имоти“ свиването е за осма поред година и е от 31,76% на годишна база или BGN 80 милиона. От друга страна водещите сегменти на „Леки автомобили“ и „Машини и оборудване“ отбелязват двуцифрен ръст от 12,83% и 11,38% съответно. Това са и сегментите-двигатели на годишното нарастване на общия лизингов портфейл през 2019. Единствено „Товарни автомобили“ нарастват по-умерено с BGN 83 милиона или 6,64%.

Спадът на лизинговия портфейл от оперативен лизинг е повсеместен, като единствено сегментът на „Товарни автомобили“ отбелязва плах ръст от BGN 874 хиляди или 3,1% за годината. Свиването на лизинговия портфейл от оперативен лизинг е ново явление за последните 6 години и най-вероятно се дължи на новите правила за отчитане на оперативния лизинг от МСФО 16, които са в сила от началото на 2019 година.Стокова структура на лизинговия портфейл в България

 

В стоковата структура на лизинговия портфейл на България 2019 доминират превозните средства (леки и тежки), които заемат вече цели 74% от вземанията или BGN 2.9 млрд. Това е с 2% повече от края на 2018 година. Стоковият сегмент „Машини и съоръжения“ заема трето място с 20% или BGN 766 мил. Останалите 6% от общия лизингов портфейл са поделени между второстепенните сегменти.

Най-големият ръст през 2019 е регистриран при портфейла от финансов лизинг на „Коли“ и „Машини и оборудване“, които отбелязват увеличение от 12.83% и 11.38% съответно. Най-големият спад е регистриран при портфейла от оперативен лизинг на „Машини и оборудване“, който се свива от BGN 305 милиона в края на миналата година до едва BGN 33 милиона в края на 2019, или спад от 89% на годишна база.

 

Използвани данни:

Прочетете други статии за развитието на българския лизингов пазар през 2019 година: