лизингов брокер

Лизингови дружества в България в края на 2019

Нови лизингови дружества в България през 2019

На 17.02.2019 Българска народна банка публикува данните за Лизинговият пазар  в България през 2019 година. Прес-съобщението на БНБ може да бъде прочетено оттук. В серия от статии ще споделим някои по-интересни допълнителни констатации от публикуваните данни. Първо нека разгледаме промените в броя на действащите лизингови дружества в България:

Лизингови дружества в България в края на 2019

Българският лизингов пазар започна 2019 година с 49 лизингови дружества упражняващи финансов лизинг и подотчетни на БНБ. В тази бройка не са включени дружествата, които БНБ не контролира – фирми специализирани изключително в оперативен лизинг, рент-а-кар услуги, управление на автопарк, отдаване на оборудване и недвижими импоти под наем. През годината три от лизинговите дружества бяха дерегистрирани от БНБ:

  • Лизингова компания действаща от 2009 година Евролизинг МО ЕООД бе дерегистрирана през юли поради прекратяване на дейността като финансова институция;
  • Лизинговата компания с активи от около BGN 6M(2018) – част от групата на София Франс Ауто (Пежо) – София Франс Ауто Оказион ЕООД бе деригистрирана от БНБ поради спад в лизинговата дейност и намаляване на съотношението на лизингова дейност спрямо основната дейност на дружеството;
  • Едно относително старо лизингово дружество – Финанс Лизинг ЕООД беще дерегистрирано от БНБ през септември поради неспазване на капиталовите изисквания на Наредба 26. Финанс Лизинг ЕООД има около BGN 26M(2017) активи.

Успоредно с дерегистрацията БНБ също регистрира две нови и обещаващи лизингови дружества.

  • ББР Лизинг EАД, което е специализирано лизингово дружество към Българската Банка за Развитие (ББР). ББР Лизинг е създадено по инициатива на Стоян Мавродиев – Главен изпълнителен директор на ББР. ББР Лизинг насочва своите усилия към български дружества с цел увеличаване на производството, ускоряване на растежа и създаване на условия за технологично обновление. Дружеството е регистрирано от БНБ като небанкова финансова институция през месец май, с което България става една от малкото държави в света с държавна Лизингова компания.
  • Мастерлийз ООД е второто лизингово дружество регистрирано от БНБ през месец юни 2019 година. Дружеството е част от групата на БМ Лизинг и е специализирано в лизинг на употребявани автомобили без ограничение на възрастта.

И така в края на 2019 година лизинговите дружества в Българя, които са специализирани във финансов лизинг и регистрирани в БНБ намаляват с едно и към края на годината са общо на 48.

Използвани данни:
1. Българска народна банка – Статистика за лизинговите дружества за 2019

Прочетете други статии за развитието на българския лизингов пазар през 2019 година: