лизингов брокер

Машинен лизинг от ББР Лизинг

 кандидатствай он-лайн

Лизингът на машини и оборудване е най-старата финансова услуга на света (… е в началото не са били точно „машини“).

Лизингът на машини и оборудване е и най-популярната форма на финансиране, при необходимост от увеличаване на ползваните машини. Чрез „Машинен лизинг“ новите машини и оборудване имат възможност сами да „заработят“ своята цена, а и да донесат печалби на лизингополучателя. Фирмите, които са регистрирани по ДДС имат право на пълен данъчен кредит, като успоредно с това те могат да разсрочат своето изплащане на същия за срока на лизинговия договор. И не на последно място: при финансовия лизинг на машини, в край на лизинговия период те стават собственост на лизингополучателя.

Най-подходящият лизингов партньор за „Машинен лизинг“ е дъщерното лизингово дружество на Българската банка за развитие – БРР Лизинг. Както самото име подсказва, основна мисия на БРР Лизинг е подпомагане на българските малки и средни фирми в тяхното развитие и разрастване. Лизинговането на машини и оборудване е приоритет за ББР Лизинг и съответно те предоставят най-добрите условия за бизнеса.

 

 кандидатствай он-лайн