лизингов брокер

Машинен лизинг от Интерлийз

Лизингополучател – само юридически лица
Лизингов актив – ново и употребявано индустриално оборудване
Лизингов договор
– финансиране от 5 000 до 100 000 лв. без включен ДДС
– самоучастие от 20% до 50%
– лихва 3,25 % за ново  и 4,25 % за употребявано оборудване
– гъвкави условия между 1 и 5 години
Финансов лизинг със затворен край
Придобиване на машините в края на лизинговия срок
 кандидатствай он-лайн