лизингов брокер

Парадоксът при лизинг на употребявани автомобили в България

Лизингът на автомобили е водещият стоков сегмент на всеки лизингов пазар. В Европа той традиционно надхвърля 70%. По данни на Leaseurope за 2018 година новият лизингов бизнес с леки автомобили е бил 53%, а със тежки МПС – 19%, или общо 71% от целия нов бизнес на континента:

лизинг на употребявани коли

Лизингът на автомобили обикновено следва пазарът на автомобили във всяка отделна страна. В България, обаче това не е точно така. Нека разгледаме.

Пазарът на автомобили в Европа и къде е България

Една добра и една лоша новина от статистиката за 2018 година:

Добрата е, че по данни на Европейската Асоциация на Автомобилните Производители /ACEA/ регистрациите на нови автомобили в България са достигнали рекордните /от финансовата криза насам/ 42 734 броя през 2018 година.

Лошата новина е, че по този показател сме почти в края на класацията за Европейския Съюз, като само Латвия /21 034 нови регистрации/ и Естония /32 538 нови регистрации/ са по-назад от България. Не трябва да се забравя, че населението на тези държави е много по-малко от това на България.

През 2018 в Европейския Съюз са регистрирани 17,6 милиона нови автомобила. Германия е на чело по брой новорегистрирани автомобили с 3,8 милиона, следвани от Великобритания с 2,7 милиона.

За да се абстрахираме от големината на населението, нека разгледаме данните от ACEA за регистрирани автомобили на 1000 човека от населението /текущо последните данни, които са публикувани обхващат 2017 година/:

ACEA 2017 vehicle graph

По този показател България има 466 автомобила на 1000 човека население през 2017 година, т.е. доста под средното за Европейския съюз ниво от 602 автомобила. След нас отново е Латвия с 403, но другите три държави с по-малко автомобили от нас са Хърватия /431/, Унгария /409/ и Румъния /362/. Последните три държави изостават от нас по брой регистрирани автомобили но силно ни изпреварват по брой нови регистрирани автомобили: съответно Хърватия с 60 041, Унгария със 136 401 и Румъния със 128 793 автомобила.

От общият автопарк в Европа от 308 милиона автомобила /2017/ в България има 3,3 милиона или 1,07%.

Анализа на горните две статистики показва, че голяма част от регистрираните автомобили всяка година в България са употребявани. Данните от КАТ показват същото. През 2018 година са регистрирани 305 393 моторни превозни средства, от които едва 14% или въпросните 42 731 автомобила са нови, докато 66% са автомобили на възраст над 10 години, или над 200 хиляди превозни средства (останалите са на възраст до 10 години).

Съответно както може да се очаква, България е сред страните с най-стар автопарк в Европа. Точни данни за средната възраст на българския автопарк са „добре пазена тайна“ от МВР, но от структурата на новите регистрации можем да допуснем, че сме близко до съседна възраст на автопарка на Румъния, който е най-стария в Европейския Съюз със средна възраст от 16 години. За сравнение средната възраст на автопарка на целия Европейския Съюз е 11,1 години, а държавата с най-млад автопарк е Люксембур /3,6 години/.

Парадоксът при лизинг на употребявани автомобили в България

Ако 66% от автомобилният пазар в България (използваме данните от 2018 за пример) се пада на употребяваните автомобили над 10 години, логично е да се предположи, че лизинговият пазар ще дублира огледално тази пропорция с лизингови продукти и програми, които са фокусирани към лизинг на употребявани автомобили. Това не е точно така. Дори е точно обратното.

Парадоксът на българският лизингов пазар, е че въпреки силно преобладаващия дял на употребяваните автомобили на пазара, болшинството от лизинговите компании са фокусирани върху сегмента на „нови автомобили“, който е едва 14% от регистрациите в страната. В най-добрия случай се приемат за лизинг и „малко употребявани автомобили – до 5 години“, чийто дял от новите регистрации през 2018 година представлява допълнителни 4%. Естествено конкуренцията сред лизингодателите в този ограничен сегмент е ожесточена.

Останалите 82% от новорегистрираните автомобили (16% до 10 години и 66% над 10 години) трудно получават лизингово финансиране от повечето лизингови компании. Това е и парадоксът при лизинг на употребявани автомобили – повечето лизингови компании избягват преобладаващите активи, които се търгуват на пазара в България. Това означава, че 200 000 употребявани автомобила годишно остават без опции за лизингово финансиране.

Специализирани компании за лизинг на употребявани автомобили

Все пак доминиращата част от продажбите на автомобили в България има и своите покровители сред лизинговите компании.

Към края на 2019 година съществуват само две лизингови дружества, които специализират в лизинг на употребявани автомобили: Мого България и Амиго Лизинг (част от групата Еврохолд). По-точно казано, двете дружества специализират в лизинг на употребявани леки автомобили – тежките, товарните и лекотоварните употребявани автомобили понастоящем нямат свой лизингов покровител.

В страни от тези две компании масовият автомобилен пазар в България – този на употребяваните автомобили, трудно намира лизингово финансиране.