лизингов брокер

Лизингови компании в България

Водещите лизингови компании в България и връзки с тях

Лизинговите дружества в България, които предлагат финансов лизинг са 49 към края на 2018 година, според статистиката на БНБ. Освен тях има дружества, които предлагат изключително само оперативен лизинг. Някои от лизинговите компании са свързани и принадлежат на една финансова група. Класирали сме водещите лизингови компании в България според размера на техните активи, като лизинговите групи са класирани по общите активи, но са изброени поотделно. Осигурили сме връзки към сайтовете на лизинговите компании, както и към техните онлайн калкулатори и възможности за онлайн кандидатстване (където има такива):

Уникредит лизинг ЕАД

ул. Гюешево 14, София 1303
Тел: 02/ 976 51 00
Факс: 02/ 9765219

Това е най-голямото и едно от най-старите универсални лизингови дружества в България. Уникредит лизинг е дъщерно на Уникредит Булбанк.

Уникредит лизинг ЕАД е основано през 1999 година като Орел Лизинг АД. След банково поглъщане е преименувано на Хеброс Лизинг. Следва тройно банково сливане, което завършва през 2007, като в дружеството се вливат HVB Leasing и Булбанк Лизинг. Дружеството почти неизменно заема водещата позиция на българския лизингов пазар.

Дружеството има клонова мрежа във всички български големи градове, както и специализирано дъщерно дружство – Уникредит Застрахователен брокер.

Уникредит лизинг използва двустепенна система на управление. Съставът на Управителния съвет е Мартин Гиков, Александър Кръстев и Илия Семерджиев.

Уникредит Лизинг няма свой онлайн лизингов калкулатор.

 

ДСК Лизинг АД

бул. Александър Стамболийски 101 (103)
Mall of Sofia, Sofia Tower, ет. 4, офис 41, София 1303
Тел: 02/ 8100511
Факс: 02/ 980 22 91

Средна по големина универсална лизингова компания, която е дъщерна на ДСК Банк.

ДСК Лизинг АД е регистрирано през 2005 и има няколко специализирани дъщерни дружества: ДСК Ауто Лизинг, ДСК Лизинг Застрахователен Брокер, ДСК Оперативен Лизинг. От 2018 година, ДСК Лизинг влиза в една група с ОТП Лизинг (с предишно име СоЖе Лийз), като по общи активи се превръщат във втората по големина лизингова група в България със сериозни претенции за първото място.

ДСК Лизинг е силно насочена към автомобилите, като над 65% от портефйла й е съсредоточен в МПС. Дружеството също лизингова машини и селскостопанско оборудване.

Дружеството има двустепенна система на управление с Председател на УС и Изпълнителен директор на ДСК Лизинг е Костадин Караджов.

 

Онлайн калкулатор на ДСК Лизинг.

 

ОТП Лизинг ЕООД

Бул. Ал. Стамболийски 73, София 1303
Тел: (02) 937 0455
Факс: (02) 988 2118

Една от големите универсални лизингови компании в България. През 2018 дружеството, заедно с неговата банка-майка СоЖе Експресбанк станаха част от ОТП Груп. Заедно с другата лизингова компания от групата – ДСК Лизинг, стават втората по големина лизингова група в България.

Предпочитат едри клиенти с отлична кредитоспособност.

Дружеството се представлява от неговите двама управители: Михаил Комитски и Борислав Петков.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

Интерлийз ЕАД

ОББ Интерлийз

Бул. Цариградско шосе 135A, София 1040
Тел: 02/ 971 82 82
Факс: 02/ 971 83 33

Водеща универсална лизингова компания с дългогодишен опит. Интерлийз е част от една от големите финансови групи в България – KBC.

Интерлийз е регистрирано през 1997 и бе част от банковата група на ОББ, чийто собственик бе The National Bank of Greece. Вследствие на банково сливане през 2018, Интерлийз стана част от една от най-големите банково-застрахователни групи в Централна и Източна Европа – KBC от Белгия. Сега освен, че има дори по-голяма банка-майка, Интерлийз има и най-голямата застрахователна компания в България – ДЗИ, като свое посестримо дружество. Комбинацията е потентна и обещава евентуално завръщане на лизингодателят на водещото место на българския лизингов пазар.

Интерлийз има дву-степенна система на управление с г-н Атанас Ботев в ролята на Главен изпълнителен директор.

Универсален лизингов калкулатор на Интерлийз

 

БМ Лизинг АД

ул. Шипка 36, София 1504
Тел: 02/ 942 99 55
Факс: 02/ 946 13 79

Относително малка универсална лизингова компания, която през 2017 бе придобита от дружества близки до Химимпорт (Армеец), заедно с още 3 други малки лизингови дружества – Лизинг Финанс (виж по-долу), Прайм лизинг (с предишно име до 2015 Иморент България), М Лизинг (до 2018 година част от И Ар Би Лизинг). Към лизинговата група следва да се включи и Армеец Лизинг (едноличните собственици на М Лизинг), макар последните да не отчитат дейност по финансов лизинг към БНБ. Лизинговата група, от тези пет дружества, се нарежда на четвърто място по активи в България.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Лизинг Финанс ЕАД

София, ул.“Георги Раковски“ №103 ет.7
Тел. 02/451 01 74, Лизингов отдел: 0884 656 658
info@leasingfinance.bg

Относително малко универсално лизингово дружество.

Лизинг Финанс е регистрирано през 2005 година, като Пиреос лизинг и е било част от едноименната банкова група. През 2016 година дружеството е придобито от Финанс инфо асистанс ЕООД и е преименувано съответно.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Райфайзен лизинг ООД

Бул. Черни връх 32А, ет. 6, София 1407
Тел: 02/ 491 91 91
Факс: 02/ 974 20 57

Универсална лизингова компания, която е дъщерното лизингово дружество на Райфайзенбанк.

Райфайзен лизинг ЕООД е регистрирано през 2004 година, с единствен собственик Райфайзенбанк (България) ЕАД, която от своя страна е част от едноименната австрийска банкова група.

Дружеството се представлява от своите двама управители – Васил Кошничаров и Николай Христов.

Лизингов калкулатор за нови леки автомобили на Райфайзен лизинг.

Дойче Лизинг България ЕАД

Бул. България 118, ет. 2, София 1618
Тел: 02/ 818 56 70
Факс: 02/ 958 27 30

office@deutsche-leasing.bg

Средна лизингова компания, която е дъщерна на едноименната немска лизингова компания. Дружеството е силно фокусирано върху финансиране на немски фирми в България.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Порше лизин БГ ЕООД

 
Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12A, ет. 2, София 1766
Тел: 02/ 489 9100
Факс: 02/ 489 9102

Най-голямото каптивно лизингово дружество в България. Негов едноличен собственик е Porsche Bank AG, Austria, която е и 16-тия по големина лизингодател в Европа през 2017 година (съгласно проучване на Leaseurope). Дружеството е специализирано в лизинг на автомобилите с марки Porche, Audi, VW и камиони MAN.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

София лизинг ЕАД

Бул. Ботевградско шосе 459, София 1839
Тел: 02 / 89 21 110
Факс: 02/ 89 21 219

Второто по големина каптивно лизингово дружество, което е дъщерно на официалният дилър на автомобилите Пежо за България – София Франс Ауто АД.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Евролийз Ауто АД

бул. Христофор Колумб 43, ет. 5, София 1592
Тел: + 359 2 9651 555
Факс: :+ 359 2 9651 687

София Моторс – дружество, специализирано в оперативен лизинг. Дружеството е както каптивно, така и част от финансовата група на Еврохолд АД. Фирмата специализира във финансов лизинг на леки автомобили продавани от дилърите в групата – Mazda, Fiat, Renault, Nissan, Dacia, Opel. Еврохолд също притежава и следните лизингови компании:

  • Евролийз рент-а-кар – дружество специализирано в краткосрочен оперативен лизинг, държащо брандовете Avis и Budget
  • Амиго Лизинг – дружество, специализирано в лизинг на употребявани леки автомобили
  • Eurolease Auto, Macedonia – дъщерно лизингово дружество в Македония

Лизинговите компании са обединени в под-група на Еврохолд: Евролийз Груп АД, която е и листната на БФБ. Евролийз Груп е единствената българска лизингова компания/група, която има собствено дъщерно дружество в друга държава: Eurolease Auto, Macedonia. Освен лизинговия бизнес, Еврохолд също включва и застрахователна компания (ЕвроИнс), финансова компания (ЕвроФинанс), както и дилъри на нови и употребявани автомобили.

Евролийз Ауто онлайн лизингов калкулатор.

Eurolease Auto, Macedonia онлайн лизингов калкулатор.

Амиго лизинг има онлайн лизингов калкулатор.

 

Мото Пфое Лизинг ЕООД

Бул. Сливница 444, София 1360
Тел: 02/9842 322
Факс: 02/9842 233

Каптивно лизингово дружество на дилъра на Форд за България – Мото Пфое. Дружеството е специализирано в лизинг на автомобилите Форд, Рейндж Ровър и Волво.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Скания Файненс България ЕООД 

с. Герман, ул. Среден път 1, София 1186
Тел: 02 / 970 54 13; 02 / 970 54 23
Факс: 02 / 970 54 83

Най-голямото каптивно лизингово дружество, което е специализирано в лизинг на тежки МПС. Скания файненс е фокусирано върху финансиране на тежки МПС с марката Скания в България.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

АЛД Аутомоутив ООД

Бул. Ал. Стамболийски 73, София 1040
Тел: 02/802 6120
Факс: 02/802 6155

Това е най-голямото лизингово дружество, което е специализирано в оперативен лизинг и флиит мениджмънт.

АЛД Аутомотив е регистрирано през 2014 година. До 2018 беше част от групата на Сосиете Женерал Експрес Банк, България. След продажбата на банката-майка на ОТП Груп, дружеството е вече самостоятелно лизингово дружество в България. Едноличният собственик на капитала сега е ALD Holdings GbmH, Германия. Едноименното дружество е част от групата на Societe General, Франция, като заедно със Societe General Equipment Finance оглавяват класацията на лизингодателите в Европа през 2017 година с портфейл надхвърлящ 19 млрд. е