лизингов брокер

Лизингови компании в България

Водещите лизингови компании в България и връзки с тях

Лизинговите дружества в България, които предлагат финансов лизинг (и са контролирани от БНБ) са 46 към 31.03.2020, според статистиката на БНБ. Освен тях има дружества, които предлагат изключително само оперативен лизинг, рент-а-кар и/или управление на автопарк. Някои от лизинговите компании са свързани и принадлежат на една финансова група. Класирали сме водещите лизингови компании в България според размера на техните активи в края на 2018 година, като лизинговите групи са класирани по общите активи на групата, но са изброени поотделно. Осигурили сме връзки към сайтовете на лизинговите компании, както и към техните онлайн калкулатори и възможности за онлайн кандидатстване (където има такива):

ДСК Лизинг АД

бул. Александър Стамболийски 101 (103)
Mall of Sofia, Sofia Tower, ет. 4, офис 41, София 1303
Тел: 02/ 8100511
Факс: 02/ 980 22 91

Средна по големина универсална лизингова компания, която е дъщерна на ДСК Банк и е част от лизинговата група на същата банка.

ДСК Лизинг АД е регистрирано през 2005 и има няколко специализирани дъщерни дружества: ДСК Ауто Лизинг, ДСК Лизинг Застрахователен Брокер, ДСК оперативен лизинг. От 2018 година, ДСК Лизинг влиза в една група с ОТП Лизинг (с предишно име СоЖе Лийз), като двете дружества са в процес на интеграция. Общите активи на лизинговата група в края на 2018 достигат BGN 1027 милиона, което ги поставя на челно място на българския лизингов пазар.

ДСК Лизинг е силно насочена към автомобилния лизинг, като над 65% от портфейла й е съсредоточен в МПС. Дружеството лизингова нови и употребявани леки коли, като употребяваните не могат да надхвърлят 7 години от първата си регистрация в края на лизинговия период. Дружеството също лизингова машини, селскостопанско оборудване и недвижими имоти.

Дружеството има двустепенна система на управление с Председател на УС и Изпълнителен директор на ДСК Лизинг е Костадин Караджов.

Лизингов калкулатор на ДСК Лизинг

 

ОТП Лизинг ЕООД

Бул. Ал. Стамболийски 73, София 1303
Тел: (02) 937 0455
Факс: (02) 988 2118

Една от големите универсални лизингови компании в България. През 2018 дружеството, заедно с неговата банка-майка СоЖе Експресбанк станаха част от ОТП Груп. Заедно с другата лизингова компания от групата – ДСК Лизинг, стават втората по големина лизингова група в България.

Предпочитат едри клиенти с отлична кредитоспособност.

Дружеството се представлява от неговите двама управители: Михаил Комитски и Борислав Петков.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Уникредит лизинг ЕАД

ул. Гюешево 14, София 1303
Тел: 02/ 976 51 00
Факс: 02/ 9765219

Това е едно от най-големите и най-стари универсални лизингови дружества в България. Уникредит лизинг е дъщерно на Уникредит Булбанк.

Уникредит лизинг ЕАД е основано през 1999 година като Орел Лизинг АД. След банково поглъщане е преименувано на Хеброс Лизинг. Следва тройно банково сливане, което завършва през 2007, като в дружеството се вливат HVB Leasing и Булбанк Лизинг. Дружеството почти неизменно заема водеща позиция на българския лизингов пазар. В края на 2018 година активите му възлизат на BGN 893 милиона, което го нарежда на второ място на българския лизингов пазар.

Уникредит лизинг има клонова мрежа във всички български големи градове, както и специализирано дъщерно дружство – Уникредит Застрахователен брокер.

Уникредит лизинг използва двустепенна система на управление. Съставът на Управителния съвет е Мартин Гиков, Александър Кръстев и Илия Семерджиев.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Интерлийз ЕАД

ОББ Интерлийз

Бул. Цариградско шосе 135A, София 1040
Тел: 02/ 971 82 82
Факс: 02/ 971 83 33

Водеща универсална лизингова компания с дългогодишен опит. Интерлийз е част от една от големите финансови групи в България – KBC.

Интерлийз е регистрирано през 1997 и бе част от банковата група на ОББ, чийто собственик бе The National Bank of Greece. Вследствие на банково сливане през 2018, Интерлийз стана част от една от най-големите банково-застрахователни групи в Централна и Източна Европа – KBC от Белгия. Сега освен, че има дори по-голяма банка-майка, Интерлийз има и най-голямата застрахователна компания в България – ДЗИ, като свое посестримо дружество. Комбинацията е потентна и обещава евентуално завръщане на лизингодателят на водещото место на българския лизингов пазар. Активите на дружеството в края на 2017 година възлизат на BGN 420 милиона, което го класира на трето място на българския лизингов пазар.

Интерлийз предлага финансов и оперативен лизинг на фирми и от 2005 година и на физически лица. Предлаганитото финансиране е за индустриално оборудване, офис оборудване, селскостопанско оборудване, строителна техника и транспортни средства. Дружестото финансира нови и употребявани леки автомобили, като употребяваните следва да са максимално на 3 години от първата регистрация.

Интерлийз има дву-степенна система на управление с г-н Атанас Ботев в ролята на Главен изпълнителен директор.

Лизингов калкулатор на Интерлийз

 

Райфайзен лизинг ООД

Бул. Черни връх 32А, ет. 6, София 1407
Тел: 02/ 491 91 91
Факс: 02/ 974 20 57

Универсална лизингова компания, която е дъщерното лизингово дружество на Райфайзенбанк.

Райфайзен Лизинг България ЕООД е регистрирано през 2004 година, с единствен собственик Райфайзенбанк (България) ЕАД, която от своя страна е част от едноименната австрийска банкова група.

Райфайзен Лизинг предлага финансов и оперативен лизинг за строителна техника, машини и оборудване, сескостопанска техника, транспортни средства и са едни от малкото, които предлагат и лизинг на недвижима собственост. Райфайзен също лизингова употребявани леки автомобили, които следва да са не по-стари от 8 години в края на лизинговия период. В края на 2018 година активите на лизинговото дружество възлизат на BGN 399 милиона, което му атрежда четвърто място на българския пазар.

Дружеството се представлява от своите двама управители – Васил Кошничаров и Николай Христов.

Лизингов калкулатор на Райфайзен Лизинг              Онлайн заявки към Райфайзен Лизинг

 

БМ Лизинг АД

ул. Шипка 36, София 1504
Тел: 02/ 942 99 55
Факс: 02/ 946 13 79

Относително малка универсална лизингова компания, която през 2017 бе придобита от дружества близки до Химимпорт (Армеец), заедно с още 3 други малки лизингови дружества – Лизинг Финанс (виж по-долу), Прайм лизинг (с предишно име до 2015 Иморент България), М Лизинг (до 2018 година част от И Ар Би Лизинг) и М Рент (с предишно име TBI Rent). Лизинговата група, от тези пет дружества, се нарежда на пето място по активи в България с общи активи от BGN 356 милиона в края на 2017 година.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

M Лизинг ЕАД

M Leasing Logo

бул. Черни връх 53 ет.2, София 1407
Тел: 02/ 937 58 48
е-поща:  office@mleasing.bg

Относително малка универсална лизингова компания, която е част от лизинговата група Армеец.

Дружеството е регистрирано през 2004 година като И Ар Би Лизинг. През 2018 е придобито от Армеец Лизинг и е преструктурирано. През 2019  Армеец Лизинг се влива в М Лизинг, а собственик става ЗД Армеец.

М Лизинг е специализирано в лизинг на леки автомобили – нови и употребявани, като предлага лизинг както на физически лица, така и на фирми. Дружеството има широка клонова мрежа от 13 представителства в различни градове на България, като използва клоновата клоновата структура на свързаното с него дружество М Кар (дилър на BMW). М Лизинг предлага както финансов, така и оперативен лизинг.

М Лизинг няма онлайн лизингов калкулатор.     Онлайн лизинг от М Лизинг

 

Лизинг Финанс ЕАД

бул. Черни връх 53 ет.2, София 1407
Тел. 02/451 01 74, Лизингов отдел: 0884 656 658
info@leasingfinance.bg

Относително малко универсално лизингово дружество, част от лизинговата група Армеец.

Лизинг Финанс е регистрирано през 2005 година, като Пиреос лизинг и е било част от едноименната банкова група. През 2016 година дружеството е придобито от Финанс инфо асистанс ЕООД и е преименувано съответно. През 2017 Лизинг Финанс придобива TBI Rent – дружество специализирано в оперативен лизинг на коли и управление на автопарк. Новото дъщерно дружество е преименувано на М Рент.

Адресът на Лизинг Финанс е същият както на М Лизинг и М Рент.

Лизинг Финанс няма онлайн лизингов калкулатор.

М Рент ЕАД

M Rent Logo

бул. Черни връх 53 ет.2, София 1407
Тел: *7368
е-поща: office@mrent.bg

Малка лизингова компания, регистрирана през 2005 като Ти Би Ай Рент. През 2017 е купена от Лизинг Финанс /виж по-долу/ и става част от лизинговата група Армеец.

М Рент е специализирана в оперативен лизинг и управление на автопарк като насочва своите услуги основно към корпоративни клиенти.

Адресът на М Рент е същият както на М Лизинг и Лизинг Финанс.

М Рент няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Дойче Лизинг България ЕАД

Бул. България 118, ет. 2, София 1618
Тел: 02/ 818 56 70
Факс: 02/ 958 27 30

office@deutsche-leasing.bg

Средна лизингова компания, която е дъщерна на едноименната немска лизингова компания. Дружеството е силно фокусирано върху финансиране на немски фирми в България.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Порше лизин БГ ЕООД

 
Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12A, ет. 2, София 1766
Тел: 02/ 489 9100
Факс: 02/ 489 9102

Най-голямото каптивно лизингово дружество в България. Негов едноличен собственик е Porsche Bank AG, Austria, която е и 16-тия по големина лизингодател в Европа през 2017 година (съгласно проучване на Leaseurope). Дружеството е специализирано в лизинг на автомобилите с марки Porche, Audi, VW и камиони MAN.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

София лизинг ЕАД

Бул. Ботевградско шосе 459, София 1839
Тел: 02 / 89 21 110
Факс: 02/ 89 21 219

Второто по големина каптивно лизингово дружество, което е дъщерно на официалният дилър на автомобилите Пежо за България – София Франс Ауто АД.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Евролийз Груп ЕАД

Български лизингови компании - Евролийз Груп

 

бул. Христофор Колумб 43, ет. 5, София 1592
Тел: + 359 2 9651 555
Факс: :+ 359 2 9651 687

Евролийз Груп е каптивна лизингова група, която е специализирана в лизинг на нови и употребявни леки автомобии. Дружеството е регистрирано през 2012 година и е част от Еврохолд България АД.

Евролийз Груп предлага абсолютно всички услуги свързани с автомобилното финансиране. Там където другите дружества и лизингови групи имат застрахователен брокер, Евролийз Груп ползва услугите на свързана застрахователна компания. Там където другите компании имат свързан автомобилен дилър, Евролийз Груп имат няколко авто-дилъри, включително и дилър на употребявани автомобили. Освен лизинговия бизнес, Еврохолд също включва и застрахователна компания (ЕвроИнс), финансова компания (ЕвроФинанс), както и дилъри на нови и употребявани автомобили (Авто Юниън)- Mazda, Fiat, Renault, Nissan, Dacia, Opel и др. Евролийз Груп е единствената българска лизингова компания/група, която има собствено дъщерно дружество в друга държава: Eurolease Auto, Macedonia

В края на 2018 година консолидираните активи на Евролийз Груп възлизат на BGN 134,6 милиона, което й отрежда девето място на българския лизингов пазар.

Председател на СД и Изпълнителен директор на Евролийз Груп е Асен Асенов.

Евролийз Груп обединява няколко лизингови дружества:

  • Евролийз рент-а-кар – дружество е специализирано в услугата рент-а-кар и краткосрочен оперативен лизинг, което оперира под брандовете Avis и Budget
  • Евролийз Ауто АД е водещото лизингово дружество, специализирано в лизинг на нови и употребявани (до 5 години) леки автомобили

Лизингов калкулатор на Евролийз Ауто      Онлайн лизинг от Евролийз Ауто 

  • Амиго Лизинг – дружество, специализирано в лизинг на употребявани леки автомобили

Лизингов калкулатор на Амиго Лизинг      Онлайн лизинг от Амиго Лизинг 

  • Eurolease Auto, Macedonia – дъщерно лизингово дружество в Македония

Лизингов калкулатор на Евролийз Ауто МК      Онлайн лизинг от Евролийз Ауто МК 

През 2019 година Евролийз Груп допълва списъка с предлагани услуги за автофинансиране с услугата SIMPL, която е услугата за управление на автопарк предлагана от Групата.

 

Мото Пфое Лизинг ЕООД

Бул. Сливница 444, София 1360
Тел: 02/9842 322
Факс: 02/9842 233

Каптивно лизингово дружество на дилъра на Форд за България – Мото Пфое. Дружеството е специализирано в лизинг на автомобилите Форд, Рейндж Ровър и Волво.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Скания Файненс България ЕООД 

с. Герман, ул. Среден път 1, София 1186
Тел: 02 / 970 54 13; 02 / 970 54 23
Факс: 02 / 970 54 83

Най-голямото каптивно лизингово дружество, което е специализирано в лизинг на тежки МПС. Скания файненс е фокусирано върху финансиране на тежки МПС с марката Скания в България.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

АЛД Аутомоутив ООД

Бул. Ал. Стамболийски 73, София 1040
Тел: 02/802 6120
Факс: 02/802 6155

Това е най-голямото лизингово дружество в България, което е специализирано в оперативен лизинг на леки автомобили и управление на автопарк.

АЛД Аутомотив е регистрирано през 2014 година. До 2018 беше част от групата на Сосиете Женерал Експрес Банк, България. След продажбата на банката-майка на ОТП Груп, дружеството е вече самостоятелно лизингово дружество в България. Едноличният собственик на капитала сега е ALD Holdings GbmH, Германия. Едноименното дружество е част от групата на Societe General, Франция, като заедно със Societe General Equipment Finance оглавяват класацията на лизингодателите в Европа през 2017 година с портфейл надхвърлящ 19 млрд. евро.

Дружеството предпочита корпоративнин клиенти с големи автопаркове.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.

 

ВФС България ЕООД

volvo-financial-services-logo

бул. Сливница 630, София 1331
тел.: +359 885 338803
тел.: +359 888 143151
тел.: +359 240 32706
тел.: +359 240 32727
E-mail: info.bg@vfsco.com 

Абревиатурата в името на това дружество е съкращение на Volvo Financial Services. Това е втората по големина каптивна лизингова компания, която е специализирана в лизинг на тежки МПС. Дружеството е регистрирано през 2014 година и негов едноличен собственик е Volvo Holding, Швеция. ВФС България е специализирано в лизинг на тежки МПС от марките Волво и Рено, както и строителна механизация на Волво.

Това е първата лизингова компания, която предложи оперативен лизинг за тежки МПС в България. През 2019 година, за съжаление, е все още единствената с подобен продукт.

ВФС България се представлява от нейния Управител – Иван Живанкин.

ВФС България няма онлайн лизингов калкулатор

 

 Алианц Лизинг България АД

Алианц лизинг България

 

ул. „Резбарска“ №5, София 1510
Тел.: 02/ 948 70 10, Факс: 02/ 943 48 93
е-поща: office@allianzleasing.com

Универсална лизингова компания, която е дъщерна на Алианц България Холдинг, т.е. в групата си има голяма застрахователна компания (ЗК Алианц АД), както и банка(Алианц Банк АД). Въпреки силното си потекло, дружеството изостава в класацията на лизинговите компании в България.

Основен фокус на Алинац Лизинг България са автомобилите – леки и тежки. Въпреки това дружеството не предлага оперативен лизинг.

Алианц Лизинг България няма онлайн лизингов калкулатор

 

Еуратек Финанс АД

Еуротек Финанс лого

ул. „Г.С. Раковски“, № 103 ет.4, Район р-н Оборище, София 1000
Тел.: 02/ 813 700
 Факс: 02/ 492 08 69

Еуратек е официалният вносител на автомобилите Шкода в България. В групата Еуратек има две лизингови дружества: Еуратек Финанс АД (по-малкото и по-новото) и Аутобохемия АД (регистрирано през 1998 и по-голямото). И двете лизингоди дружества са каптиви и се занимават изключително с лизинг на автомобилите Шкода. Не предлагат оперативен лизинг.

Дружествата се представляват от своя Изпълнителен директор – Иван Тодоров.

Дружествата от Еуратек Груп нямат онлайн лизингов калкулатор

 

Херц Лизинг АД 

Аутотехника ООД, София 1407
Бул. „Никола Вапцаров“ № 53
Тел.: 02/ 439 02 25, ltr@hertz.bg

рент-а-кар компания, Аутотехника ООД, която предлага и оперативен лизинг на нови автомобили. Освен оператор на Hertz за България, дружеството е също и официален вносител на марката Seat. Представителството в България е част от Vasilakis Group of Companies, Гърция. В края на 2018 година централата в Гърция сключва партньорски договор с един от лидерите в управление на автопарк в Европа – Алфабет. Българското дружество е включено в партньорството.

Няма онлайн лизингов калкулатор

 

Мого България ЕООД

София 1750, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ №40, ет.8
Тел:  070 35 009
е-поща: info@mogo.bg

Ново бързо растящо лизингово дружество специализирано в лизинг на употребявани леки автомобили за физически лица. Централата на Мого е в Рига, Латвия, като тя оперира в още 15 държави.

Максималният срок за реализиране на лизинговия договор от кандидатстване до получаване на автомобила е 24 часа. Лизинговият срок при тях достига до 84 месеца – това е най-дългият срещан на българския лизингов пазар! 

Активите на дружеството се увеличават с цели 3 пъти – от BGN 6 милиона в края на 2017 до BGN 19 милиона в края на 2018. За съжаление за 2018 година дружеството е все още на загуба от BGN 2.2 милиона.

Лизингов калкулатор на МОГО         Онлайн лизинг от МОГО

 

Б.Л. Лизинг АД

BL Leasing Logo

бул. Цариградско шосе №144, София 1766
Тел.: 02/ 862 0639, Факс: 02/ 862 0697
е-поща: office@bll.bg

Една от „старите“ каптивни лизингови компании в България. Б.Л Лизинг е основано през 2000 година. Негови основни доставчици са КИА България и Субару Моторс, които са свързани дружества с Б.Л. Лизинг (еднакви собственици). Б.Л. Лизинг е едно от малкото лизингодатели в страната, които използват облигации за финансиране на лизинговата дейност, в допълнение на банковото финансиране.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори Цветан Рашков и Храбрин Иванчев.

Няма онлайн лизингов калкулатор

 

Хюндай Лизинг ЕАД

ул. Околовръстен път № 260, София 1766
Тел.: 02/ 80 44 109
Моб.: 0894 600 180

каптивна лизингова компания на оторизирания дилър на Хюндай в България. Фокусирани са изцяло върху подпомагане на продажбите на Хюндай в страната.

Няма онлайн лизингов калкулатор

 

ББР Лизинг ЕАД

БРР Лизинг

София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №10, ет.3
Тел:  02 / 4529 444
е-поща: office-leasing@bdbank.bg  

ББР Лизинг е дъщерно дружество на Българската банка за развитие, която е изцяло държавна банка. Като такова неговата дейност е насочена към „подпомагане на бъргарските предприемачи и иновации“. Дружеството е едно от най-младите лизингови компании в България с регистрация през 2019 година. 

БРР Лизинг финансира само юридически лица, като е специализирано във финансов лизинг. Предпочитаните лизингови активи са машини с производствена цел, както и бизнес недвижими имоти на стойност над BGN 100K.

ББР Лизинг няма сайт и онлайн лизингов калкулатор.

 

Авис България Лизинг АД

София 1592, бул. „Христофор Колумб“ №43
Тел: 02/ 826 11 00
Факс: 02/ 827 30 57

рент-а-кар компания, която дава и леки автомобили на оперативен лизинг.

Няма онлайн лизингов калкулатор.

 

Д Лизинг ЕАД

София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ №8
Тел. 02/46 41 252
Георги Тодоров g.todorov@dbank.bg , leasing@dbank.bg

Много малко и много ново универсално лизингово дружество на Д Банк България.

Дружеството няма онлайн лизингов калкулатор.