лизингов брокер

Полезни връзки

лизинг - кое, как и защо

Българска асоциация за лизинг

Българската асоциация за лизинг обединява водещите лизингови компании в България. На сайта на Асоциацията може да се намери интересна статистика за развитието на лизинговия пазар в страната от 2001 година насам, както и нормативната база, която регламентира лизинговата дейност.

Българска народна банка

БНБ поддържа регистри на всички лизингови компании, който може да се разгледа тук. Обръщаме внимание, че освен лизинговите компании, тук са включени и други финансови институции /например фирми за бързи кредити и др./. БНБ също предоставя и интересна статистическа информация за лизинговия пазар в България: обобщен лизингов портфейл, обобщена информация за нов бизнес, както и обобщен баланс на всички лизингови дружества в страната.

Lease Europe

Lease Europe е федерация на лизинговите асоциации в Европа, където членува и Българската асоциация за лизинг. На нейния сайт може да се намери интересна информация за развитието на лизинговия пазар в Европа, ежегодна класация на лизинговите компании на континента, връзки към нейните членове-асоциации, различни публикации и проучвания, интересна информация за лизинга, както и информация за организирани лизингови събития.

Leasing Life

Списание издавано във Великобритания, което е изцяло посветено на лизинга.

Лизингови компании в България

Тук може да намерите класация на лизинговите компании в България, връзки към техните сайтове, както и към техните електронни калкулатори и платформи за онлайн лизинг.