лизингов брокер

Сегментът „Лизинг на товарни автомобили“ в България е застрашен

През ноември Българската народна банка (надзорният орган на лизинговите компании) публикува данните за развитието на българския лизингов пазар през третото тримесечие на 2019 година. Повечето показатели са оптимистични, както стана обичайно през последните години. Единствено развитието на вторият по големина стоков сегмент – „лизинг на товарни автомобили“, за съжаление, буди притеснение.
Стоковият сегмент „Лизинг на товарни автомобили“ е вторият по големина в България, като заема 32,6% (по данни от третото тримесечие на 2019 година) от общия лизингов портфейл и отстъпва единствено на сегмента „Лизинг на леки автомобили“. Същевременно перспективите пред този важен сегмент не са добри.

Очакванията за окончателното приемане на пакета „Мобилност“ от Европейския Парламент и включените в него неизгодни условия за българските превозвачи води до свиване в разширяването и обновяването на автопарка на тези компании. Респективно – свиване в лизинговия пазар за лизинг на товарни автомобили в България.
Статистическите данни публикувани от БНБ за третото тримесечие на 2019 година показват спад на лизинговият портфейл на „Товарни автомобили“ с 1,26% в сравнение с второто тримесечие на годината.

На пръв поглед спад от малко над 1% не е особено значителен, още повече когато се отнася за традиционно слабия бизнес през всяко трето тримесечие. Този „незначителен“ спад, обаче, е първият, който надхвърля 1% от края на 2014 година насам, т.е. това е най-големият спад за цели 20 тримесечия.
Нещо повече, ако спадът в лизинговият портфейл не е математически значим, то спадът в новия бизнес е сериозен – 34%-тен спад в новия бизнес на финансов лизинг на товарни автомобили през третото тримесечие на 2019 в сравнение с второто и цели 52%-тен спад в ново-прохождащия бизнес с оперативен лизинг на товарни автомобили. Този спад е съизмерим със свиването на пазара през 2008-2009 година. Темповете на свиване на новия бизнес на лизинг на транспортни средства е застрашителен за самото съществуване на този втори по големина лизингов сегмент в България в близкото бъдеще.

Нов бизнес - лизинг на товарни автомобили

Единственото положително нещо, което може да споделим за лизинговия пазар на товарни автомобили през третото тримесечие на 2019 година, е че спадът в този сегмент не е симптоматичен за останалите стокови сегменти на лизингов пазар в България.