лизингов брокер

Спад на новия лизингов бизнес през първото тримесечие на 2020

Спад в новия лизингов бизнес през първото тримесечие на 2020

Възастановяването на българския лизингов бизнес от Световната финансова криза 2008-2009, започнало в далечната 2010 година, така и не можа да достигне нивата на нов бизнес от 2008 година. Ограниченията на икономическата дейност и придвижването на хората, наложени в България с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, доведахо до разък спад на новия лизингов бизнес през месец март 2020. Спадът бе толкова силен, че даде отражение върху обема на новия бизнес през цялато тримесечие.

Новият лизингов бизнес през първото тримесечие на 2020 година е BGN 466 милиона. Това е 14,83% по-малко от нивата в края на 2019 година и цели 16,13% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година.

Спад има във всички пазарни сегменти, като най-значим е той при „Товарни и лекотоварни МПС“ – новият лизингов бизнес тук е спаднал с над 40% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година (виж наша статия на темата).

За съжалени нищо по-обнадеждаващо не можем да очакваме от данните за второто тримесечие на годината, когато „неработните месеци“ ще са много повече.

Източник: БНБ/Статистика