лизингов брокер

За лизингови компании

Наша Мисия е да направим лизингът лесно достъпен за лизингополучателите. През 21 век това означава „онлайн лизинг“. Убедени сме, че почти всички елементи на лизинговия процес могат да бъдат дигитализирани и достъпът до тях да се осъществява онлайн.

Аддвечър Сървисис ЕООД разработва много апликации, които помагат за осъществяването на целия лизингов процес онлайн. До сега ние сме създали:

Апликация за оферти

  • Онлайн лизингови калкулатори за всички видове лизинг. Те помагат на бъдещите лизингополучатели сами да открият лизинговата схема, която е най-подходяща за тях и техния паричен поток. Те са най-полезни за лизингополучателите;
  • Онлайн лизингови оферти. Те са връзката между лизинговата компания и техните потенциални лизингополучатели и са една от първите стъпки в лизинговия процес.
  • Онлайн застрахователни оферти и информация за всички съпътстващи разходи. Този модул допълва лизинговите оферти и дава пълна информация на бъдещите лизингополучатели за всички допълнителни съпътстващи разходи (застрахователни премии, такси, нотариални разходи, разходи за регистрация, разходи за ЦРОЗ и др.), като така помага за взимането на информирано решение;

Апликация за доставчици

  • Онлайн лизингови промоции – те помагат за стандартизиране на лизинговите условия за определен лизингов актив и осигуряват най-добрите лизингови условия за него. Те са най-полезни за доставчици на лизингови активи;

Апликация за кандидатстване

  • Апликация за онлайн кандидатстване за получаване на одобрение за лизинг от бъдещи лизингополучатели. Тази апликация помага на самите лизингополучатели да осигурят необходимата информация и да подадат всички необходим документи към избраната лизингова компания изцяло онлайн. Апликацията също съкращава значително усилията, времето и ангажираността на лизинговите специалисти, които работят в лизинговата компания, като така силно ускоряват лизинговия процес, като така помагат и на лизинговите компании.

Няма да спрем дотук. Ние продължаваме да разработваме нови лизингови онлайн модули:

  • Онлайн модул за предварително лизингово одобрение;
  • Мобилен модул с добавена реалност за избор на лизингов актив;
  • Онлайн модул за сравнение на лизингови оферти;
  • Онлайн модул за изчисляване на цената на шофиране;
  • Онлайн модул за подбор на най-изгодния лизингов актив и много други.

Освен използването на тези апликации от нашите клиенти, ние ги правим достъпни и за всички лизингови компании в България, които биха искали да осигурят онлайн услуги на своите доставчици и лизингополучатели.

Напълно сме убедени, че лизингът, подобно на всяка друга услуга, трябва да има възможност да се предоставя бързо, лесно и онлайн. Вярваме, че времето на лизингополучателите, доставчиците и лизинговите компании е ценен ресурс, а онлайн услугите са щадящи именно към времето. Убедени сме, че онлайн лизингът е бъдещето на тази финансова услуга.

Ние го развиваме от 2008 година.

 

Лизинговите компании, които искат да направят своите услуги достъпни онлайн могат да ни потърсят на телефон +359 886 835 685 или чрез нашата електронна форма за контакт.