лизингов брокер

Условия за ползване

Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване („Условия за ползване“), преди да използвате уебсайтовете на Аддвенчър Сървисис ЕООД („Аддвенчър“), предоставени от Аддвенчър, и със съдействието на неговите партньори (общо „сайта на Аддвенчър“). Достъпвайки и използвайки сайта на Аддвенчър, Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не трябва да използвате сайта на Аддвенчър или други услуги, информация или съдържание, предоставени на сайта на Аддвенчър.

 

Условия за ползване и собственост

Сайтът на Аддвенчър

Сайтът на Аддвенчър включва, без ограничение:
1. онлайн магазина Аддвенчър, форума за поддръжка на Аддвенчър, брокера на Аддвенчър лизинг, “MyАддвенчър” и други услуги на Аддвенчър, които са достъпни чрез сайта Аддвенчър (заедно “Услугите на сайта на Аддвенчър”);
2. Софтуерните продукти на Аддвенчър, които са достъпни за изтегляне и / или продажба, включително, но не само, информационни продукти, анализи, търговски софтуерни продукти, безплатни софтуерни продукти и пробни версии и бета-версия преди пускането на гореспоменатите софтуерни продукти (общо наричани „Софтуерните продукти на Аддвенчър“) );
3. информация, включително, но не само, техническа, договорна, продуктова, програмна, ценова, маркетингова и друга ценна информация (общо наричани „Информация”); и
4. съдържание, включително, но не само, данни, текст, софтуер, музика, звуци, снимки, графики, видеоклипове, съобщения и други материали (общо наричани „Съдържание“).

Условия за ползване на софтуерните продукти на Аддвенчър.

Тези Условия за ползване не се отнасят за софтуерните продукти на Аддвенчър. Правото за използване на софтуерните продукти на Аддвенчър се предоставя съгласно приложимото лицензионно споразумение с крайния потребител за различните софтуерни продукти на Аддвенчър.

 

Условия за ползване на сайта Аддвенчър, услугите на Аддвенчър уевбсайта, информацията и съдържанието.

Сайтът Аддвенчър, услугите предлагани от Аддвенчър сайта, информацията и съдържанието са предмет на тези Условия за ползване и на всякакви специфични условия и / или условия за ползване, които могат да бъдат приложими за някои от услугите на сайта на Аддвенчър, информацията и / или съдържанието („Специфичните условия“). В случай на какъвто и да е конфликт на някоя от разпоредбите на Специфичните условия и на всички условия от настоящите Условия за ползване, Специфичните условия ще имат предимство пред настоящите Условия за ползване.
При спазване на тези Условия за ползване и / или при спазване на Специфични условия, Вие имате право на:
1. да използвате и разглеждате сайта на Аддвенчър и услугите на Аддвенчър сайта, информацията и съдържанието само за лична, нетърговска употреба; и
2. да възпроизвеждате всяка информация и съдържание, които са достъпни за изтегляне от сайта на Аддвенчър и / или чрез услугите на сайтовете на Аддвенчър за ваша лична, некомерсиална употреба само при условие, че не: (а) променяте такава информация и / или съдържание; и (б) премахване или промяна на забележки за авторски права или търговски марки (в) цитиране на сайта Аддвенчър като източник на информацията.
Ограничените права, предоставени по-горе, са единствените права, предоставени ви по този договор във връзка с Аддвенчър сайта, услугите на Аддвенчър сайта, информацията и съдържанието му и освен ако изрично не е разрешено по силата на настоящото или в някои специфични условия и условия, не можете да променяте, адаптирате, създавате деривативно съдържание, разпространявате, лицензирате, продавате, предавате, показвате, изпълнявате, публикувате или по друг начин предоставяте всяка информация и / или съдържание, които са достъпни в Аддвенчър сайта и / или чрез всяка услуга предлагана от сайта.

 

Незаконна и забранена употреба.

Нямате право да използвате сайта на Аддвенчър, услугите предлагани на сайта, информацията или съдържанието, за цели, които са забранени от закона и / или от настоящите условия за ползване. Без да се ограничава изброеното по-горе, не можете:
1. Да качвате, публикувате или предоставяте по друг начин или предоставяте всякакви нежелани или неоторизирани рекламни, промоционални или маркетингови материали, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“ или друга форма на нежелани или неоторизирани съобщения;
2. Да качвате, публикувате или представяте по друг начин или предоставяте съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, злоупотребяващо, клеветническо, неприлично, инвазивно за неприкосновеността на личния живот на другия, омразни или расистки, етнически или по друг начин нежелателни съобщения;
3. Да качвате, публикувате или по друг начин предоставяте или споделяте съдържание или информация, включително, но не само, изображения, снимки, текстове, графики, спецификации, софтуер или други материали, които нарушават търговски марки, авторски права, патенти, права върху дизайн, търговски тайни или други права на интелектуална собственост или права на собственост от всякакъв вид;
4. Да качвате, публикувате или по друг начин предоставяте или споделяте информация или съдържание, което нямате право да качвате, публикувате или предоставяте по друг начин или предоставяте (включително, но не само информация или съдържание, получено по време на работа или при условия за поверителност);
5. Да качвате, публикувате или по друг начин предоставяте или споделяте информация

  1. Да използвайте сайта на Аддвенчър или някоя от услугите на сайтовете на Аддвенчър по начин, който може да повреди, деактивира, претовари или да навреди на сървъри, мрежи или връзки на Аддвенчър; или
    7. Да опитвате да получите неоторизиран достъп до услугите на Аддвенчър сайта, потребителски акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с всеки сървър на Аддвенчър чрез хакерство, извличане на пароли или чрез алтернативни способи; или
    8. По друг начин да използвате сайта на Аддвенчър, услугите на Аддвенчър сайта, информацията и / или съдържанието в нарушение на приложими закони и разпоредби. 

Сигурност и поверителност

Лична информация

Всяко използване на лична информация, предоставена от вас чрез Аддвенчър сайта и / или услугите на сайтовете на Аддвенчър или по друг начин във връзка с тях, се регулира от политиката за поверителност на Аддвенчър.

 

Потребителски акаунти, пароли и сигурност.

За да можете да използвате някои от услугите на Аддвенчър сайта, може да се наложи да регистрирате потребителски акаунт и да предоставите на Аддвенчър такава информация, каквато се изисква от регистрационния формуляр. Вие сте изцяло отговорни за поддържането на точността на информацията в потребителския акаунт и за гарантирането на поверителността на паролата ви. Вие не можете да предоставяте фалшиви лични данни или да създавате профил за никой друг, различен от вас, и вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за всички дейности, които се случват в потребителския ви профил. Всяко неразрешено използване на вашия потребителски акаунт трябва незабавно да се докладва на Аддвенчър на адрес: support@addventure.bg

Съдържание, промоции и сайтове на трети страни

Съдържание и услуги на трети страни на Аддвенчър сайта

Сайтът Аддвенчър и / или услугите на Аддвенчър сайта могат да имат съдържание, информация, мнения и услуги на потребители или трети страни. Съдържанието, информацията и мненията на трети страни и услугите на трети страни не ангажират по никакъв начин от Аддвенчър и се предоставят единствено като удобство за потребителите на Аддвенчър. При никакви обстоятелства Аддвенчър не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, причинени на Вас поради използването или уповаването на съдържание на трета страна, информация и мнения, които са публикувани, качени или предоставени по друг начин на сайта на Аддвенчър и / или чрез услугите на Аддвенчър Site или за използването от вас на трети страни услуги, предоставени чрез сайта Аддвенчър и / или услугите на Аддвенчър сайта.

 

Промоции за партньори.

Аддвенчър пуска реклами и промоции от трети страни в Аддвенчър сайта. Вашите бизнес отношения с такива трети страни, включително без ограничение плащането и доставката на продукти и услуги, са само между вас и съответната трета страна. При никакви обстоятелства Аддвенчър не носи отговорност за загуби или щети от какъвто и да е вид, понесени от Вас поради вашите бизнес отношения с трети страни.

 

Връзки към сайтове на трети страни.

Сайтът Аддвенчър съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Уебсайтовете на трети страни, към които сайтът на Аддвенчър не е свързан и не се упражнява контрол от Аддвенчър, не носи отговорност за и не утвърждава по никакъв начин информация, реклама, съдържание, продукти или услуги на тези уебсайтове от трети страни. В никакъв случай Аддвенчър няма да носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, които сте понесли поради използването или уповаването ви на каквато и да е информация, реклами, съдържание, продукти или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове на трети страни

Отказ от отговорност, Ограничение на отговорността и известия

ДИСЦАНСИРАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ДО МАКСИМАЛНО-ДОПУСТИМАТА СТЕПЕН НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, САЙТА НА АДДВУНЕЧЪР, УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ АДДВЕНЧЪР САЙТА, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ И „ТАКИВА КАКВИТО СА“ И „ТАКИВА КАКВИТО СА ВЪЗМОЖНИ” И АДДВЕНЧЪР СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ОПИСАНИ ИЛИ ДОПУСНАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НЕЗАКОННИ ПРАВИЛА, ПРОДАЖБИ И ПРИЛОЖИМОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ, АДДВЕНЧЪР НЕ ТВЪРДИ ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ: (I) САЙТЪТ НА АДДВЕНЧЪР, УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ САЙТА, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДАТ БЕЗПОГРЕШНИ ИЛИ ЦЯЛОСТНИ ИЛИ, ЧЕ НЕТОЧНОСТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ; (II) ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ И / ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ИЗТЕГЛИТЕ ОТ САЙТА НА АДДВЕНЧЪР ИЛИ ПОЛУЧАВАТЕ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НА САЙТА НА АДДВЕНЧЪР Е ТОЧНО ИЛИ ИЗЧЕРПАТЕЛНО; ИЛИ (III) САЙТОВЕТЕ НА АДДВЕНЧЪР, УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ АДДВЕНЧЪР САЙТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА СА ЛИШЕНИ ОТ ВИРУСИ И ДРУГИ ЗЛОВРЕДНИ КОДОВЕ.

ПРИЗНАВАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ САЙТЪТ НА АДДВЕНЧЪР, УСЛУГИТЕ НА САЙТА И ВСЯКА И ВСИЧКАТА ИНФОРМАЦИЯ И / ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, КОИТО СИ ИЗТЕГЛИТЕ ИЛИ ИНАЧЕ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ САЙТА НА АДДВЕНЕЧЪР И / ИЛИ УСЛУГИТЕ НА АДДВЕНЧЪР ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ НА ВАШ РИСК И ЕДИНСТВЕНО ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ИЛИ ДРУГО УСТРОЙСТВО ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИТЕ, В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА АДДВЕНЧЪР, УСЛУГИТЕ НА АДДВЕНЧЪР, ИНФОРМАЦИЯТА И СЪДЪРЖАНИЕТО.

АКО НЕ СТЕ ДОВОЛНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА НА АДДВЕНЧЪР,  УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ АДДВЕНЧЪР САЙТА, ИНФОРМАЦИЯТА И / ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ НА АДДВЕНЧЪР, УСЛУГИТЕ НА АДДВЕНЧЪР, ИНФОРМАЦИЯТА И / ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.
ДО МАКСИМАЛНАТА ВЪЗМОЖНА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АДДВЕНЧЪР НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД ТРЕТА СТРАНА ЗА ИНЦИДЕНТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, НИТО ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ОБЪРКВАНЕ НА ДАННИ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ, ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ПРИХОДИ (НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ), НИТО ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТТА, ДОРИ АДДВЕНЧЪР ДА Е ИЗВЕСТЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЗАГУБИ. АКО ВИЕ СТЕ ОБЕКТ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ЮРИСДИКЦИЯ, ПРИ КОЯТО НЕ Е ВАЛИДНОТО ГОРНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ИЛИ НЯКОЯ НЕГОВА СПЕЦИФИЧНА ЧАСТ, ВИЕ ДАВАТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН С ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН ДОПУСТИМА ОТ ПОДОБЕН ЗАКОН ИЛИ РЕГЛАМЕНТ.

Промени и актуализации

Аддвенчър си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение да променя тези Условия за ползване, да преустановява всяка услуга на Аддвенчър сайта и / или да премахва всяка информация или съдържание. Ваша е отговорността да проверявате периодично тези Условия за ползване за настъпили модификации и продължаването на използване на Аддвенчър сайта, услугите на Аддвенчър сайта, информацията и / или съдържанието след такива модификации на Условията за ползване ще означава, че сте приели промените в Условията за ползване.

 

Нарушаване на Условията за ползване

Вие потвърждавате и приемате, че Аддвенчър може по свое усмотрение и без предизвестие да Ви прекрати достъпа до Аддвенчър сайта и / или вашия потребителски акаунт на Аддвенчър услугите, ако Аддвенчър счете, че сте в нарушение на тези Условия за ползване и / или някои специфични условия.

 

Освобождаване от отговорност.

Вие се съгласявате да обезщетите и запазите Аддвенчър и неговите дъщерни дружества, филиали, акционери, служители, директори, служители, агенти, лицензодатели, доставчици и партньори незасегнати от загуби, задължения, разходи (включително разумни адвокатски такси и разходи), възникващи от всякакви претенции от трети страни, дължащи се или произтичащи от или във връзка с използването на сайта на Аддвенчър, услугите на Аддвенчър сайта, информацията и / или съдържанието.

 

Собственост

Правата на интелектуална собственост.

 

Аддвенчър, неговите лицензодатели и партньори, притежават всички права, право на собственост и интерес към сайта на Аддвенчър, услугите на Аддвенчър сайта, софтуерните продукти на Аддвенчър, информацията и съдържанието, включително всички авторски права, търговски марки (включително, но не само, словни марки, фигури, лога, имена на домейни и други отличителни характеристики на марките), патенти, права върху дизайн и всички други права на интелектуална собственост и права на собственост върху тях. Всякакви и всички права върху интелектуална собственост във връзка с Аддвенчър сайта, софтуерните продукти Аддвенчър, услугите на Аддвенчър сайта, информацията и съдържанието са защитени от международните закони и договори за защита на правата на интелектуална собственост. Използването на сайта Аддвенчър, услугите на Аддвенчър сайта, информацията и съдържанието трябва да се извършват при стриктно спазване на настоящите Условия за ползване и / или конкретни условия за ползване.


Искове за нарушаване на авторски права.

Аддвенчър се ангажира да спазва правата на интелектуална собственост на другите и изискваме от нашите потребители да направят същото. Ако смятате, че използването на работата ви в сайта на Аддвенчър нарушава авторските ви права, моля, свържете се с нашия агент за авторско право в съответствие с известието за нарушаване на авторските права на support@addventure.bg.

 

Разни

Делимост, липса на освобождаване и никакви бенефициенти от трети страни.

Ако някоя разпоредба от тези правила се приеме за недействителна или неприложима от съд или друг компетентен съд, останалите разпоредби на тези Условия за ползване остават в пълна сила и действие. Неуспехът на Аддвенчър да приложи тези Условия за ползване или която и да е разпоредба тук, няма да се тълкува като отказ от Аддвенчър. Тези условия за ползване не трябва да се тълкуват като предоставяне на каквито и да било права или средства за защита на трети страни.


Приложим закон и разрешаване на спорове.

До степента, позволена от приложимото задължително право, тези Условия за ползване се уреждат от законите на България, и всякакви спорове ще се решават изключително от съдилищата на България.

 

Данни за контакт.

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване, сайта за Аддвенчър, услугите на Аддвенчър сайта, софтуерните продукти на Аддвенчър или всякаква информация или съдържание, не се колебайте да се свържете с нас на  support@Аддвенчър.bg.