лизингов брокер

Застрахователната индустрия в юго-източна Европа

Застраховки и лизинг

Лизингът и застраховките са винаги тясно свързани. Предмет на всяка лизингова сделка е лизинговият актив. Лизинговият актив, от своя страна, носи различни рискове свързани с неговото съществуване и правилно функциониране. Застрахователната индустрия е тази, която помага на лизинговата индустрия да преодолее или намали голяма част от тези рискове. Съответно лизинговата индустрия помага на застрахователната в […]

Z Frank Before You Buy!

zollie frank

Началото на услугата „Управление на автопарк“

History of leasing - launch of fleet management

Услугата „Управление на автопарк“ (fleet management) включва финансиране на автомобилите (стандартно чрез оперативен лизинг), тяхната поддръжка и застраховка. Днес тя се предлага от повечето големи лизингови компании (като разширение на предлагания от тях оперативен лизинг), от специализирани дружества фокусирани изключително върху самата услуга и от фирми с основен предмет на дейност „отдаване на коли под […]

Сегментът „Лизинг на товарни автомобили“ в България е застрашен

Лизинг на товарни автомобили

През ноември Българската народна банка (надзорният орган на лизинговите компании) публикува данните за развитието на българския лизингов пазар през третото тримесечие на 2019 година. Повечето показатели са оптимистични, както стана обичайно през последните години. Единствено развитието на вторият по големина стоков сегмент – „лизинг на товарни автомобили“, за съжаление, буди притеснение. Стоковият сегмент „Лизинг на […]

Българският лизингов пазар Q3 2019

Българският лизингов пазар Q3 2019

На 15.11.2019 Българската народна банка оповести данните за развитието на българския лизингов пазар през третото тримесечие на 2019 година. Можете да намерите информация на темата за изминали периоти тук: Лизинговият пазар в България през Q1 2019 Лизингът в България през 2018

Джон Херц – един от бащите на лизинг на коли

Джон Херц

Заслугите на Джон Херц към автомобилната индустрия и потребителите на коли са много, но може би най-важната е неговият принос за масовото разпространяване на автомобилният лизинг – нещо, което започна преди 101 години. Прочетете още за „Началото на лизинг на коли“ или „История на лизинга„.

Цена на шофиране

Цена на шофиране

Днес лизингът на коли е стандартна масова практика. Авансова вноска, месечни вноски, остатъчна стойност – все са термини от ежедневието. Това обаче не винаги е било така. Днес ще ви представим човекът, който създава структурата на съвременния автомобилен лизинг, на когото дължим понятието „остатъчна стойност“, „цена на шофиране“, както и структурирането на лизингови сделки със […]

Преди 101 години бе поставено началото на автомобилния лизинг

Walter L Jacobs - .лизинг на коли

Лизинг на коли – кога и как започна всичко? Точно преди 101 години, през 1918, младият Уолтър Якобс за първи път прилага лизинга към едно ново транспортно средство – автомобилът. С това той помага на изпълнението на мечтите на други двама новатори, създава бизнес империя и изгражда най-популярната лизингова услуга днес – лизинг на коли. […]

Началото на лизинг на коли

the beginning of car leasing

Днес лизинг на коли е водещият стоков сегмент на лизинговия пазар, като в повечето държави заема над 50% от общият лизингов портфейл (в Европа през 2018 година сегментът на леки автомобили заема 53%). Историята обединява мечтите на трима иноватори: Хенри Форд, който мечтае да направи автомобилът достъпен за всеки, Джон Херц, който иска да направи […]

Парадоксът при лизинг на употребявани автомобили в България

лизинг на употребявани коли

Лизингът на автомобили е водещият стоков сегмент на всеки лизингов пазар. В Европа той традиционно надхвърля 70%. По данни на Leaseurope за 2018 година новият лизингов бизнес с леки автомобили е бил 53%, а със тежки МПС – 19%, или общо 71% от целия нов бизнес на континента: Лизингът на автомобили обикновено следва пазарът на […]