лизингов брокер

Водещите лизингови компании в България 2020

Много бъдещи лизингополучатели се интересуват от големината и устойчивостта на лизинговите компании преди да встъпят в делови отношения с тях. Същевременно такава обобщена класация публично не съществува. Опосредстван начин да бъдат класирани водещите лизинговите компании в България предоставя Търговският регистър (със всички негови ограничения и забава на публикациите от година-две). Методология Последните налични данни, които […]

Спад на новия лизингов бизнес през първото тримесечие на 2020

Спад в новия лизингов бизнес в България през първото тримесечие на 2020

Възастановяването на българския лизингов бизнес от Световната финансова криза 2008-2009, започнало в далечната 2010 година, така и не можа да достигне нивата на нов бизнес от 2008 година. Ограниченията на икономическата дейност и придвижването на хората, наложени в България с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, доведахо до разък спад на новия лизингов бизнес през […]

Корона вирусът взима лизингови жертви

Hertz is closed

Безспорно, лизинговата индустрия ще пострада значително от икономическата рецесия, предизвикана от мерките за борба с Корона вируса. The Wall Street Journal оповести миналият петък, 22.05.2020, че най-старата рент-а-кар и лизингова компания в света и една от най-големите в САЩ – Hertz подаде молба за защита при банкрут. През месец март 2020 Hertz освободи 25% от […]

Прехвърляне на лизинг

прехвърляне на лизинг

Прехвърляне на лизинг, лизингов трансфер или лизингов суап е сделка, при която един лизингополучател прехвърля на друг правото на ползване на лизинговия актив ведно със задължението за плащане на оставащите лизингови вноски. Новият лизингополучател /поемателят/ приема условията на лизинговия договор, оставащите месечни вноски, допълнителни плащания и евентуално остатъчна стойност. Поради спецификата на различните видове оборудване, […]

Преждевременно излизане от лизинговия договор

Всеки лизингов договор предполага определен срок, през който лизингополучателят има право да ползва лизинговия актив, като заплаща /обикновено месечно/ определени лизингови вноски. Същевременно, понякога възникват обстоятелства, при които лизингополучателят би желал преждевременно да прекрати своя ангажимент – заплащането на лизинговите вноски. Казано накратко – преждевременно излизане от лизинговия договор. Това най-често се случва при лизинг […]

Интерлийз въвежда електронни разплащания по лизинговите договори

digital lease payments

Седмицата донесе една чудесна новина за българския лизингов пазар. Една от най-старите и най-големи лизингови дружества в страната – ОББ Интерлийз влезе в партньорство с две от водещите системи за електронни разплащания в страната EasyPay и ePay.bg. Така Интерлийз въвежда електронни разплащания по лизинговите договори и увеличено географско покритие за плащане в брой за своите […]

Лизинговият портфейл в България 2019

Лизинговият портфейл в България 2019

Лизинговият портфейл в България 2019 отбелязва поредна година на нарастване от 2015 насам. През 2019 нарастването е от BGN 255 милиона или 6,31% на годишна база, като общите вземания по лизингови договори (лизинговия портфейл) се задържат трайно над BGN 4 милиарда и достигат BGN 4.293 милиарда. Това ниво все още изостава от рекордните BGN 5.8 […]

Лизинговото проникване в България в края на 2019

Лизингово проникване в България 2019

Лизинговото проникване е показател, който илюстрира интересът към инвестиции и преоборудване на икономиката в дадена страна и естествено ползването на лизингово финансиране в този процес. Лизинговото проникване в България в края на 2019, измервано като съотношение на новия лизингов бизнес към БВП за една година, продължава да нараства и вече задминава нивата от 2009 година. […]

Лизингови дружества в България в края на 2019

Нови лизингови дружества в България през 2019

На 17.02.2019 Българска народна банка публикува данните за Лизинговият пазар  в България през 2019 година. Прес-съобщението на БНБ може да бъде прочетено оттук. В серия от статии ще споделим някои по-интересни допълнителни констатации от публикуваните данни. Първо нека разгледаме промените в броя на действащите лизингови дружества в България: Лизингови дружества в България в края на […]

Застрахователната индустрия в юго-източна Европа

Застраховки и лизинг

Лизингът и застраховките са винаги тясно свързани. Предмет на всяка лизингова сделка е лизинговият актив. Лизинговият актив, от своя страна, носи различни рискове свързани с неговото съществуване и правилно функциониране. Застрахователната индустрия е тази, която помага на лизинговата индустрия да преодолее или намали голяма част от тези рискове. Съответно лизинговата индустрия помага на застрахователната в […]