лизингов брокер

Posts in category Лизинг на коли

Употребяван автомобил Нов Внос

лизинг на употребявани коли

Програма за физически лица за лизинг на употребяван автомобил, който е „нов внос“ в България. Необходимо е само да изберете автомобила. 

Прехвърляне на лизинг

прехвърляне на лизинг

Прехвърляне на лизинг, лизингов трансфер или лизингов суап е сделка, при която един лизингополучателЛизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга…. More прехвърля на друг правото на ползване на лизинговия активЛизинговият актив е обектът на лизинговата… More ведно със задължението за плащане на оставащите лизингови вноски. Новият лизингополучателЛизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга…. More /поемателят/ приема условията […]

Преждевременно излизане от лизинговия договор

Всеки лизингов договор предполага определен срок, през който лизингополучателятЛизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга…. More има право да ползва лизинговия активЛизинговият актив е обектът на лизинговата… More, като заплаща /обикновено месечно/ определени лизингови вноски. Същевременно, понякога възникват обстоятелства, при които лизингополучателятЛизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга…. More би желал преждевременно да прекрати своя ангажимент – […]

Началото на услугата „Управление на автопарк“

History of leasing - launch of fleet management

Услугата „Управление на автопарк“ (fleet management) включва финансиране на автомобилите (стандартно чрез оперативен лизингЛизингов договор, при който лизингодателят не… More), тяхната поддръжка и застраховка. Днес тя се предлага от повечето големи лизингови компании (като разширение на предлагания от тях оперативен лизингЛизингов договор, при който лизингодателят не… More), от специализирани дружества фокусирани изключително върху самата услуга […]

Джон Херц – един от бащите на лизинг на коли

Джон Херц

Заслугите на Джон Херц към автомобилната индустрия и потребителите на коли са много, но може би най-важната е неговият принос за масовото разпространяване на автомобилният лизинг – нещо, което започна преди 101 години. Прочетете още за „Началото на лизинг на коли“ или „История на лизинга„.

Цена на шофиране

Цена на шофиране

Днес лизингът на коли е стандартна масова практика. Авансова вноска, месечни вноски, остатъчна стойностОстатъчната стойност присъства при по-голямата част… More – все са термини от ежедневието. Това обаче не винаги е било така. Днес ще ви представим човекът, който създава структурата на съвременния автомобилен лизинг, на когото дължим понятието „остатъчна стойностОстатъчната стойност присъства при по-голямата […]