лизингов брокер

Posts in category Полезни съвети

Преждевременно излизане от лизинговия договор

Всеки лизингов договор предполага определен срок, през който лизингополучателятЛизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга…. More има право да ползва лизинговия активЛизинговият актив е обектът на лизинговата… More, като заплаща /обикновено месечно/ определени лизингови вноски. Същевременно, понякога възникват обстоятелства, при които лизингополучателятЛизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга…. More би желал преждевременно да прекрати своя ангажимент – […]

Изгодни коли на лизинг

изгодни коли на лизинг - Мото Пфое

Доста популярно е напоследък да се рекламират изгодни коли на лизинг. Значението, което, се влага в това твърдение е различно и има само едно, което е изгодно за потенциалния клиент. Ето две от значенията, които нямат смисъл (да не кажем, че са лъжливи) и причините затова: „Лизинговата компания, продава иззети свои коли от нередовни лизингополучателиЛизингополучателят […]