лизингов брокер

Често задавани въпроси

Отговор:

  1. Много често, след като изберете актива, който искате да придобиете, самият доставчик на оборудването ще Ви препоръча лизингова компания, с която има изградени делови отношения. При каптивните лизингови компании – това ще е и задължително. Не е необходимо да послушате своя доставчик, но това същевременно би скъсило необходимото време за намиране на лизингодател.
  2. В идеалният случай ще е чудесно, ако придобиете лизингови оферти за търсеното оборудване от много лизингодатели и изберете най-добрата. Често това е трудно постижимо, затова вижте препоръките по-долу.
  3. Трябва да се има предвид, че всяко лизингово дружество има някаква специфична насоченост. Едни са специализирани в лизинг на превозни средства, други – на индустриално оборудване, трети – на селскостопанска техника. Специализация има и във предпочитания от лизингодателя вид лизинг – едни фокусират върху финансовия лизинг, а други върху оперативния. Специализация има и в предпочитаните клиенти от лизингодателите – едни търсят юридически лица, а други – физически лица. При избора на лизингодател е разумно да се вземе предвид специализацията им. Няма голям смисъл да искаме подобряване на лизинговата оферта, ако за лизингодателя Вие не сте в групата на предпочитани целеви клиенти.
  4. Ако придобивате първата машина за оборудване на новия си завод, е разумно да се ориентирате към по-големите лизингови дружества. Някое от тях би могло да се превърне в стратегически партньор за Вас, като ви подкрепя през идните години с придобиването на всяка следваща машина и оборудване, без да се притесняват от размера на Вашите потребности. С новият партньор обсъдете бъдещите лизингови нужди и възможностите на лизингодателя.
  5. Ако търсите оперативен лизинг с пълно обслужване, изборът Ви ще бъде стеснен до едва няколко дружества /в България/. При изборът ще е важно репутацията им за извършване на допълнителните услуги – сервиз, заместващ автомобил, гуми и т.н.
  6. Един от лесните начини за избор на Вашия лизингодател може да бъде неговата история. Логиката е, че при по-старите лизингови дружества администрацията ще е изчистена от дефекти през годините. Като потенциален лизингополучател ще имате интензивно взаимодействие с администрацията на своя лизингодател и е препоръчително да комуникирате с експерти.
  7. Не на последно място е и цената на лизинговата услуга. По правило банковите лизингови дружества ползват значително по-евтин финансов ресурс и съответно могат да предложат по-ниски лизингови лихви на своите клиенти.
  8. От друга страна каптивните лизингови дружества имат възможност да предлагат изгодни промоции на своите клиенти, защото биват субсидирани от дружествата-майка.
  9. Колкото и да е тъжно, за някои активи няма да имате голям избор. Такива са например употребяваните леки коли, особено ако са над 5-6 години от първата регистрация. Там целта ще бъде да намерите лизингово дружество, което е склонно да финансира подобна сделка. Изборът също ще е ограничен, ако кредитната история на лизингополучателя в Централния кредитен регистър е опетнена от предишни кредитни или лизингови просрочия.

Отговор:

Зависи от профила на клиента – стандартно лихвите за физически лица са най-високи, следват малки и средни предприятия, и най-ниските лихви се ползват от големите фирми. Това разпределение донякъде следва и риска, който е свързан с лизингополучателя. Лихвата може да се влияе и от вида на лизинговото оборудване – по-ниска лихва при по-ликвидно оборудване, например нов лек автомобил. Също не е без значение дали лихвата е с фиксиран лихвен процент за срока на лизинговия договор или е плаваща.

След всичко казано дотук, все пак може да кажем, че лихвените нива са спаднали през последните месеци и средните нива на средно-рисков лизингополучател са около 6% годишно.

Не забравяйте, че освен лизинговият лихвен процент е разумно да се следи и годишния процент на разходите /ГПР/ - при някои лизингодателиразличните такси имат голямо тегло в ГПР, като понякога надхвърлят това на лизинговата лихва.

Отговор:

Стандартните срокове, предлагани от всички лизингови компании за автомобили са от 1 до 6 години, изразени в месеци и кратни на 6. Самата продължителност нормално се избира от лизингополучателя. По-късият срок предполага по-високи месечни вноски и обратното – по-дългият срок предполага по-ниски месечни вноски. Можете да експериментирате с онлайн калкулатора на съответния лизингодател или, ако той няма – с нашия, за да изберете оптималния срок за вас.