лизингов брокер

Доставчик

Това е една от страните във всяка лизингова сделка – продавачът на лизинговия актив. Доставчикът продава лизинговия актив на лизинговата компания.