лизингов брокер

Застрахователна компания

Застрахователната компания е специализирано и лицензирано дружество, което предлага застрахователно покритие на различни рискове. Поемането на това покритие се извършва чрез договор за застраховка – т.н. застрахователна полица.

Тъй като лизингодателите предпочитат да имат пълно застрахователно покритие на лизинговите активи, застрахователните компании се превръщат във важен партньор за всяка лизингова сделка и съответно застрахователната индустрия във важен партньор на лизинговата индустрия.