лизингов брокер

Каптивна лизингова компания

Каптивната лизингова компания е дружество, което е дъщерно на компания-производител или дистрибутор на лизингови активи. Каптивната лизингова компания обикновено лизингова единствено стоките, произвеждани или дистрибутирани от фирма-майка. Основният смисъл на нейното съществуване е увеличаване на продажбите на дружеството-майка, не толкова печалба.