лизингов брокер

Ленд-лийз

Програмта „Ленд-лийз“ /заеми-лизинговай/ е програма на САЩ, която е действала в периода 1941 – 1945 година. Тя е била основния начин за осигуряване на помощ с машини и оборудване от САЩ на съюзнически държави през Втората световна война. Държавите, които са получили помощ по Програмата Ленд-лийз са общо 36 на обща стойност от USD 48 милиарда /по днешни цени сумата се надхвърлю USD 176 милиарда/. Виж „История на лизинга“ – секция „Лизингът през втората световна война“.