лизингов брокер

Лизингова компания

Дружество, чиято основна дейност е отдаване на лизингови активи на лизинг. В България лизинговите компании се регистрират от Българска народна банка, която поддържа Регистър на всички действащи лизингови компании в страната.