лизингов брокер

Лизингов актив

Лизинговият актив е обектът на лизинговата сделка. Това е активът, който лизингодателят закупува от доставчика и предоставя на лизингополучателя съгласно условията на лизинговия договор. Лизинговият актив е обект на лизинговата сделка.

Не всички стоки, които се продават могат да са лизингов актив. Най-важните условия са те да бъдат дълготрайни материални активи, да са относително стандартни и да могат да бъдат демонтирани при необходимост. Лизингодателите също гледат с добро око на възможността от регистрация на собствеността върху лизинговия актив, тъй като той е и основното обезпечение по всяка лизингова сделка.

Най-популярните лизингови активи днес са моторните превозни средства (автомобили, тежки МПС, самолети, влакове, кораби), които заемат около 70% от световния лизингов пазар. Други популярни лизингови активи са индустриално оборудване, селскостопанско оборудване и компютърно оборудване.