лизингов брокер

Лизингов актив

Лизинговият актив е обектът на лизинговата сделка. Това е активът, който лизингодателят закупува от доставчикът и предоставя на лизингополучателя съгласно условията на лизинговия договор. е обектът на лизинговата сделка. Това е активът, който лизингодателят закупува от доставчикът и предоставя на лизингополучателя съгласно условията на лизинговия договор.