лизингов брокер

Лизингополучател

Лизингополучателят е ползвателя на лизинговата услуга. Лизингополучателят придобива правото да ползва лизинговия актив срещу заплащане на лизингови вноски.

филтър коли трансфер на лизинг

марка:
година:

скорости:
гориво:
вид:
бр.пътници: