лизингов брокер

Наемане и покупка /Hire Purchase/

Вид лизингов договор, който е популярен във Великобритания и няколко по-малки европейски държави. Услугата е почти идентична с “Финансов лизинг” или “Договорна покупка“ /Contract Purchase/. “Наемане и покупка” се използва предимно за финансиране на превозни средства и оборудване, докато “Финансов лизинг” се използва също и за недвижима собственост. Договорите за наемане и покупка наблягат на финалното придобиване на актива в края на договора, докато договорите за Финансов лизинг понякога имат опции за връщане на активите на лизингодателите.