лизингов брокер

Оперативен лизинг

Лизингов договор, при който лизингодателят не прехвърля на лизингополучателя всички рискове и ползи свързани със собствеността върху лизинговия актив.

филтър коли трансфер на лизинг

марка:
година:

скорости:
гориво:
вид:
бр.пътници: