лизингов брокер

Остатъчна стойност

Остатъчната стойност присъства при по-голямата част от лизинговите договори. За оперативният лизинг и финансовият лизинг с отворен край, Остатъчната стойност е задължителна.

Остатъчната стойност представлява прогнозната пазарна стойност на лизинговия актив в края на лизинговия период, или казано по-просто – цената за вторична реализация на върнатия лизингов актив /горните видове лизинг предполагат връщане на лизинговия актив/. „Прогнозата“ се прави от лизингодателят и служи за определяне на месечните лизингови вноски. Колкото е по-висока Остатъчната стойност, толкова по-ниски са месечните вноски.

Може също да се каже, че Остатъчната стойност, е тази част от доставната цена на лизинговия актив, който лизингополучателят никога няма да заплати.

Тъй като лизингодателите определят Остатъчната стойност, е логично, че често те са по-консервативни и да занижават Остатъчната стойност /например „30% остатъчна стойност при лизинг на нов лек автомобил за 3 години“/. Съответно Остатъчната стойност може да е обект на договаряне между лизингодателят и лизингополучателят.

Единствените лизингови договори без остатъчна стойност са договорите за финансов лизинг с пълно изплащане на доставната цена / Остатъчната стойност е нула или пренебрежимо ниска стойност/.