лизингов брокер

Финансов лизинг

Договор за лизинг, при който лизингодателят прехвърля всички рискове и ползи от собствеността върху лизинговия актив на лизингополучателя.

филтър коли трансфер на лизинг

марка:
година:

скорости:
гориво:
вид:
бр.пътници: