лизингов брокер

Лизинг на бизнес имоти

Лизингът на недвижим имот осигурява така необходимите помещения за бизнеса. Могат да се лизинговат всички видове недвижими имоти, които са предназначени за осъществяване на фирмената дейност – индустриални помещения, логистични имоти и офис площи и сгради.

Най-добрите условия за лизинг на недвижими имоти в България предлага ББР Лизинг – дружеството, което е създадено за подкрепа на българския бизнес.

 

 кандидатствай он-лайн