лизингов брокер

Абонамент и допълнителна информация

Ако анализът на лизинговия пазар е интересен за Вас, можете да станете абонат за получаване на тази информация всяко тримесечие.

Освен текстовият анализ, абонатите ни получават пълната базова информация и съответния анализ в табличен и графичен вид на Excel за целия период от 2005 година до днес. Абонамента е годишен за получаване на общо 4 анализа и съответните таблици и графики в Excel. Таблиците включват:

  1. Таблици в Excel с данни за лизинговия портфейл в България от Q3 2005 до Q4 2018. Таблиците включват общи данни за обема на лизинговия портфейл от финансов и оперативен лизинг, неговата стокова структура, неговата срочност и структура на лизингополучателите по икономически сектори;
  2. Таблици в Excel с данни за новия лизингов бизнес в България от Q3 2005 до Q4 2018. Таблиците включват общи данни за новия лизингов бизнес от финансов и оперативен лизинг, неговата стокова структура, неговата срочност и структура на лизингополучателите по икономически сектори;
  3. Анализ на данните от горните таблици. Данните са организирани по тримесечия хронологично, по съответните тримесечия и годишно;
  4. Данни за лизинговото проникване от 2006 година до 2018 година;
  5. Данни за лизинговите дружества в България.

 

Цената на абонамент за 12 месеца или 4 актуализации е BGN 600 с включен ДДС.

 
ИСКАМ ДА СЕ АБОНИРАМ